HomeStandpunten

Standpunten

Zondagsrust voor iedereen

Geen zeejachthaven

Bebouwing vliegveld Valkenburg beperken, ruimte voor Unmanned Valley

Optimale keuzevrijheid in de zorg

Eigenheid van de kernen

Goede inpassing van Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Toegankelijke en betaalbare (jeugd)zorg

Actieve deelname van burgers

Ruimte voor gewetensbezwaarde ambtenaren

Ruim baan voor vrijwilligers en mantelzorgers

Verminderen van geluidsoverlast

Investeren in groen in de gemeente