Toewerken naar een energieneutraal Katwijk

De aarde waarop wij leven hebben we van God, onze Schepper, in bruikleen gekregen voor ons en onze kinderen. Daarom is het belangrijk er goed voor te zorgen en de aarde niet uit te putten door het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook voor de energievoorziening geldt: de vervuiler betaalt.

Er is aandacht gekomen voor Energiebesparing en schone energie-opwekking en hergebruik van  grondstoffen. Het is duidelijk wat we op dit gebied willen bereiken en de gemeente geeft het goede voorbeeld met aanpassingen aan eigen gebouwen en openbare verlichting.  

Concreet willen wij: 

 • Energiecorporaties van inwoners moeten worden ondersteund.
 • Stimuleren van innovatieve methoden om duurzaam energie op te wekken, zoals Blue Energy bij de Uitwatering.
 • De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door duurzame gemeentelijke gebouwen en scholen en door andere initiatieven. Onze voorbeeldfunctie willen we hierbij verder uitbouwen. 
 • Bij de nieuwbouw van voormalig vliegveld Valkenburg is energieneutraal bouwen uitgangspunt.
 • Bij nieuwbouwlocaties is gasloos bouwen de norm.
 • Inwoners blijvend betrekken bij belang energiebesparing bestaande bouw door middel van stimuleringsregelingen zoals leningen en scans. 
 • Het bedrijfsleven moet door handhaving van de Wet Milieubeheer worden gestimuleerd om duurzamer te worden. 
 • Investering in duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie is nodig. Ook moet de ruimtelijke omgeving duurzaam worden ingericht. 
 • Er moet ruimte worden gemaakt voor alternatieve energievoorziening
 • Nieuwe woningen moeten energieneutraal worden gebouwd.
 • Nieuwe bedrijventerreinen zo duurzaam en energiezuinig mogelijk aanleggen en milieubewustzijn stimuleren bij bestaande bedrijfsterreinen.

Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.