Toegankelijke (jeugd)zorg

Jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Soms gaat dit niet vanzelf vanwege bijvoorbeeld ziekte, psychische problematiek, thuissituatie of verslaving. Ook jongeren met problematiek moeten geholpen worden in hun ontwikkeling richting volwassenheid zodat ze volwaardig in de samenleving. Daarom wil de SGP investeren in de jeugd, door goede voorzieningen en netwerken aan te bieden. De SGP vindt aandacht voor preventie, vroege ondersteuning, integrale hulp en gebruik van de eigen kracht van jongeren en hun ouders belangrijk.

Concreet willen wij:

  • Zorgvoorzieningen moeten dicht bij de burger staan.
  • Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) moet laagdrempelig en toegankelijk zijn. Het CJG moet actief deelnemen in sociale wijkteams, zodat het dicht bij de mensen staat en signalen vroegtijdig oppikt.
  • Kinderen met achterstanden worden ondersteund.
  • Jeugd- en jongerenwerk moet worden ondersteund. Maatschappelijke organisaties en kerken moeten de ruimte krijgen om dit op hun eigen manier uit te voeren.
  • Zorgvragers in de jeugdzorg moeten keuzevrijheid hebben. Daardoor wordt rekening gehouden met de levensovertuiging van ouders en jongeren.
  • Er moet zorgvuldig worden omgegaan met de financiële risico’s van de decentralisatie. 
  • Er moet meer aandacht komen voor de beheersbaarheid en sturing van kosten t.a.v. jeugdzorg.
  • Gelijkschakeling van algemeen en christelijk jeugd- en jongerenwerk.

Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.