Optimale keuzevrijheid in de zorg

Oog voor de kwetsbaren in de samenleving is een van de speerpunten van de SGP. Een kortingskaart voor mensen op het sociaal minimum is daar een concrete uitwerking van. De SGP wil de wettelijke mogelijkheden voor het bestrijden van armoede maximaal benutten. Financieel maatwerk is nodig. Geen mens mag tussen wal schip raken als het gaat om de zorg die ze nodig hebben. De keuzevrijheid in de zorg willen we waarborgen door middel van onder andere Persoonsgebonden Budgetten.

De SGP wil een optimale keuzevrijheid binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zodat de burger de hulp kan kiezen die bij hem past. Er moeten goede voorzieningen zijn voor psychosociale hulp. Ook daarbij moet keuzevrijheid zijn, zodat kan worden gekozen voor een instelling die past bij de levensbeschouwing. De SGP vindt het belangrijk dat kerken, maatschappelijke organisaties en scholen intensief bij de totstandkoming van het gemeentelijk beleid rondom zorgkwesties worden betrokken.

Daarnaast vindt de SGP het belangrijk om de kosten die gemoeid zijn met zorgvoorzieningen niet onnodig hoog te laten oplopen. De rijksoverheid moet actief gewezen worden op haar plicht om de gemeente te voorzien van voldoende middelen.

Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.