Investeren in groen in de gemeente

Investeringen in openbaar groen zijn gedaan waaronder hanging baskets, bomen, plantenbakken en kwaliteitsverbetering van het groen met oog voor biodiversiteit.

Het groen (bomen, struiken, parken en perken) bevordert de leefbaarheid van de gemeente. Het gericht inzetten van beplanting maakt het mogelijk om energie te besparen, geluidsoverlast te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren. De SGP vindt een hoog kwaliteitsniveau belangrijk, omdat het groen in sterke mate het beeld bepaalt van de omgeving waar mensen wonen en werken.

Concreet willen wij: 

  • Waardevolle natuur, zoals duinen, bos en de zee, moet behouden blijven.
  • Goede aansluiting van de ecologische omgeving (zoals duingebied) met de randgebieden van de gemeente (Ringpark Katwijk). 
  • Goede inpassing van het  Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) met een groene entree.
  • Het specifieke bomenbeleid moet worden voortgezet met aandacht voor bestaande bomen, kapbeleid, onderhoud en soortkeuze. In het beleid moet aandacht worden gegeven aan een meerjarig investeringsprogramma. 
  • Door middel van een groenplan voorzien in het planten en onderhouden van een brede variatie bomen en planten. 
  • Het creëren van meer samenhang tussen de verschillende kernen door het aanbrengen van verbindende groene (hoofd)structuren. 
  • Aandacht hebben voor parken en groenstroken. 
  • Plaatsen van bomen, struiken en groenwallen om daarmee fijnstof in de lucht te verminderen en ook een groene, prettige leefomgeving te creëren.

Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.