Zondagsrust

De zondag is de gezamenlijke rustdag. Dat is niet knellend of beperkend, want een uitgerust mens produceert en functioneert beter. Voor de SGP is de zondag een dag apart waarop we naar de kerk gaan om God te dienen en van elkaar genieten. Deze dag is voor iedereen van belang! Veel mensen ervaren de druk van de 24 uurs economie en de druk  om op ieder moment beschikbaar te moeten zijn en altijd de mogelijkheid willen hebben om iets te gaan kopen. Zeker kleine ondernemers in onze gemeente zien niets in koopzondagen. Ook zij verdienen een dag vrij in de week. Verder stijgen ook de personeelskosten voor deze ondernemers. Daar komt bij dat het ten koste gaat van de ondernemers uit het MKB wanneer grotere winkelketens op zondag opengaan.

Daarom, juist nu SGP omdat de zondagsrust onder druk staat en de zondag als rustdag het waard is om te behouden. Bij herhaling is de afgelopen collegeperiode vanuit de oppositie geprobeerd koopzondagen te realiseren en ook meer ruimte te scheppen voor evenementen op zondag.

Gemeente
Zondagsarbeid in gemeentelijke diensten moet zo veel mogelijk worden voorkomen, uiteraard zijn calamiteiten een uitzondering. Ambtenaren moeten niet verplicht worden om tegen hun overtuiging in op zondag werk te verrichten. Bezwaren hebben bij onnodige zondagsarbeid mag geen negatief criterium zijn in de selectieprocedure en mag voor een ambtenaar nooit een reden zijn voor ontslag.

Concreet willen wij:

  • Geen koopzondagen: winkels zijn dicht op zondag.
  • Geen dwang voor winkeliers om op zondag open te zijn.
  • Recreatievoorzieningen realiseren die passen bij het karakter van de gemeente en de zondagsrust niet aantasten.
  • Geen (sport)evenementen op zondag.
  • De bibliotheek blijft op zondag gesloten.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.