Ruim baan voor vrijwilligers en mantelzorgers

De SGP koestert de vele mantelzorgers en vrijwilligers die Katwijk rijk is. Zonder hun tomeloze inzet zou de professionele zorg in Katwijk krakend en piepend vastlopen. Zij verdienen daarom veel waardering en steun. Zij zijn de smeerolie waar de samenleving op draait! Sleutels tot succes zijn: versterken, verbinden en verlichten!

Concreet willen wij:

  • Een grote waardering voor onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.
  • Gelijkstelling van alle vrijwilligersorganisaties.

Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.