Actieve deelname van burgers

Buurtbewoners kennen hun eigen buurt het allerbest: zij weten wat er speelt, en wat er verbeterd zou kunnen worden. Daarom wil de SGP dat burgers een actieve rol krijgen in vraagstukken over hun buurt, zoals dat nu al gebeurd is in het opknappen van de wijk De Noord en Rijnsoever.

Concreet willen wij:

  • Omwonenden betrekken bij de inrichting van hun wijk.
  • Omwonenden betrekken bij de ontwikkeling van speelvoorzieningen (uitvoering van het speelplaatsenbeleid).
  • De gemeente benut ervaringsdeskundigheid uit de samenleving door burgerparticipatie en klanttevredenheidsonderzoeken.
  • Inwoners blijvend betrekken bij energiebesparing van bestaande bouw door middel van stimuleringsregelingen zoals leningen en scans.

Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.