14 november 2022

Bouwen op een vast fundament

Op 10 november 2022 werd de begroting van 2023 van de nieuwe coalitie van DURF, SGP en CU vastgesteld. Een felicitatie voor het college en in het bijzonder wethouder Financiën Jacco Knape! 

We leven in onzekere tijden. Dat gaf veel vragen tijdens de begrotingsbehandeling. Het resulteerde zelfs in een record van maar liefst 18 amendementen en 36 moties. Veel vragen werden beantwoord en zorgen weggenomen, zodat uiteindelijk over minder amendementen en moties werd gestemd.

Zandgrond of steenrots

Voor de SGP stond de vraag centraal of de nieuwe begroting deugdelijk genoeg was om het huis van de gemeentefinanciën op te bouwen: bouwen we op zandgrond of op een steenrots? Dirk Remmelzwaal, fractievoorzitter van SGP Katwijk, legde de vinger bij verschillende onderwerpen en kwam tot de conclusie dat de begroting een goed fundament is om op te bouwen. Zeker wanneer niet wordt uitgegaan van eigen kracht, maar we ons afhankelijk weten van de Rotssteen Jezus Christus. Remmelzwaal drukte het zo uit: 'Wanneer we ons levenshuis, maar ook het huis van de gemeente Katwijk, bouwen op Hem, is er hoop en is er toekomst.' 

'Wanneer we ons levenshuis, maar ook het huis van de gemeente Katwijk, bouwen op Hem, is er hoop en is er toekomst.' 

Stijging van de OZB?

Belangrijk discussiepunt was de verhoging van de onroerendezaaksbelasting (OZB). Vanaf 2024 zou deze met 5 procent per jaar stijgen. Deze stijging is er niet zomaar, maar hangt samen met grote investeringen in scholen, Valkenhorst, wegen, woningbouw en de zorg. Er zijn dus verschillende goede verklaringen voor, maar het komt er wél op neer dat, als dit doorgaat, voor een gemiddelde woning in 2026 per jaar 114 euro meer moet worden betaald.

Veel geld voor een gezin dat net rondkomt. Maar: het voornemen was al om in 2023 te bezien of deze stijging echt nodig is. Er komt dan opnieuw een beoordelingsmoment.  

Investeren in ondernemers 

Verder heeft de SGP meegewerkt aan een unaniem aangenomen amendement van het CDA om verder te spreken over de investeringsagende in 2023. De SGP heeft gepleit om overschotten aan corona-ondersteuning te gebruiken voor ondernemers die het zwaar hebben door de energiecrisis. Het college heeft toegezegd bij de jaarrekening van 2022 met een voorstel te komen. 

Een pluim, verkeersveiligheid, een parkeervergunning en deelfietsen

De SGP deed nog meer voorstellen: 

 • De SGP heeft het initiatief genomen om de gemeenteambtenaren, die vaak veel voor hun kiezen krijgen, een pluim te geven. 
 • Op initiatief van de SGP wordt onderzocht of de veiligheid rondom scholen kan worden verbeterd door gebruik van de fiets. 
 • Er komen ook onderzoeken naar: 
  • of de veiligheid rondom scholen kan owrden verbeterd door gebruik van de fiets;
  • of doorverwijzen in de zorg gemakkelijker kan;
  • of een goedkopere parkeervergunning kan komen voor ambulante zorgmedewerkers en
  • of het netwerk van deelfietsen kan worden uitgebreid. 

In feite werden alle voorstellen van de SGP omarmd of nader onderzocht. De fractie ging daarom dankbaar laat in de nacht naar huis.