16 mei 2022

DURF, SGP en CU presenteren coalitieakkoord

DURF, SGP en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over het coalitieakkoord en de vorming van het college. De afgelopen weken is intensief gesproken over de inhoud en uitdagingen voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De nieuwe coalitie realiseert zich dat de uitdagingen groot zijn en oplossingen niet altijd makkelijk. Er zullen prioriteiten moeten worden gesteld en keuzes worden gemaakt. Maandag 23 mei willen de coalitiepartijen het akkoord presenteren en de vier beoogde wethouders voorstellen.

Sonny Spek, fractievoorzitter DURF en formateur: ‘’Als formateur ben ik trots op het bereikte coalitieakkoord. Alle partijen aan tafel hebben zich opbouwend opgesteld om er samen uit te komen. Daarnaast wil ik de ambtelijke ondersteuning en gespreksleider bedanken voor de inzet van de afgelopen weken. De grote uitdagingen voor de komende jaren vragen om een doordacht verhaal, maar tegelijkertijd realiseren wij ons dat de onzekerheid voor de komende jaren zal blijven. De samenwerking tussen coalitie en oppositie, gemeenteraad en college en bestuur en samenleving moet de komende jaren dan ook in een open houding gebeuren om met breed draagvlak de noodzakelijke keuzes te kunnen maken.’’DURF, SGP en CU presenteren coalitieakkoord