7 maart 2022

Leer onze kandidaten kennen - Jacco Knape

Leer onze verkiezingskandidaten kennen! Vandaag Jacco Knape, nummer 1 op onze kieslijst.

Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik ben Jacco Knape, lijstrekker voor de SGP bij de gemeenteraadsverkiezingen D.V. 16 maart.
Ik ben getrouwd met Judy en we hebben twee dochters en een schoonzoon. Op dit moment ben ik wethouder voor de SGP. Dat doe ik al weer bijna 8 jaar. Daarvoor werkte ik met veel plezier in het basisonderwijs.

Waarom ben je actief voor de SGP geworden?

Wetend dat we leven in een door de zonde gebroken wereld, zie ik het als roeping om mij samen met anderen in te zetten voor een hoopvol samenleven. Biddend, werkend, zorgend en bouwend voor een hoopvol samenleven. Voor een hoopvolle toekomst die eens zal aanbreken als de Heere Jezus terug komt.

Waar wil je je voor inzetten na de verkiezingen en welk onderwerp vind je belangrijk voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg?

Samen met het SGP team zet ik mij in voor een hoopvol samen leven.
Voor een hoopvol samenleven is veel nodig. Ik noem een paar dingen.
 1.     Dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Werk is daarbij belangrijk en daarom zetten wij ons in voor onze winkelcentra en bedrijventerreinen en de uitbreiding daarvan.
 2.     Dat iedereen die het nodig heeft goede zorg krijgt waarbij keuzevrijheid (bijvoorbeeld vanwege identiteit) mogelijk moet blijven en we oog houden voor de kwetsbare in onze samenleving. 
3.     En voor een hoopvol samenleven zijn woningen nodig voor ouderen en jongeren. Betaalbare woningen.


Bidt u mee? Doet u mee? Stem SGP!