12 juni 2017

Onze visie voor de bibliotheek

Vorige week woensdag vond er in het Anker een levendige discussie over een toekomstbestendige bibliotheek plaats.

Bibliotheekdirecteur de heer J. Klerk, wethouder Jacco Knape en Wouter-Jan Vroegindeweij beantwoordden ook vragen over de plannen van de vestiging van de bibliotheek in de Noordzeepassage. Vroegindeweij en De Klerk hielden eerder op de avond een presentatie.

Vroegindeweij zette de visie van de SGP uiteen. De SGP vindt onder meer bevordering van de leesvaardigheid en (digi)taalvaardigheid van belang. Ook het halen en brengen van kennis bij de bibliotheek en de samenwerking met het onderwijs zijn belangrijk. De bibliotheek is meer dan alleen een uitleencentrum van boeken. Ook kan de bibliotheek gebruikt worden voor ontmoeting, netwerken, lezingen en de kennismaking met kunst en cultuur. Een toekomstgerichte bibliotheek is ook anders dan hoe de bibliotheek vroeger werd gebruikt met ruimte voor werkplekken, studeerplekken en workshops. Door vestiging van de bibliotheek in het centrum, wordt het centrum ook verstrekt en leegstand van winkels tegengegaan. Ook zijn er bij vestiging van de bibliotheekkansen voor samenwerking zoals met muziekschool, VVV en boekenwinkels

In 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat er een centrale bibliotheek op een nader te bepalen locatie in het centrum van Katwijk moet komen, waarbij er ook jaarlijks 200.000 euro zou moeten worden bezuinigd. Deze bezuiniging is inmiddels ingegaan onder meer door kernvestigingen in gemeenschapshuizen Valkenburg en Rijnsburg en de sluiting van de bibliotheek in Katwijk aan den Rijn. In het verkiezingsprogramma van de SGP voor de laatste verkiezingen (2014) heeft de SGP aangeven voor een centrale bibliotheek in het centrum te zijn.  De plannen waren eerder met een theater. De SGP heeft aangegeven hier tegen te zijn, en het theater is ook uit de plannen verdwenen. Dit staat ook in het coalitieakkoord van CDA, CU en SGP vermeld. Door het weglaten van het theater is minder ruimte nodig, en zijn er ook minder kosten. Hierdoor zijn miljoenen minder nodig. Daarnaast is er de inmiddels ingegane bezuiniging van 200.000 euro per jaar.

Tijdens de avond was er ook volop ruimte voor discussie over het nieuwe verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.