HomeNieuwsDiscussieavond verkiezingsprogramma

Discussieavond verkiezingsprogramma

Publicatiedatum: 12 jun. 2017

Als SGP weten we graag wat er speelt in Katwijk. Ideeën, tips en verbeteringen zijn altijd welkom. Vandaar was er ook volop ruimte voor discussie tijdens onze discussieavond over speerpunten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Niet alleen ging het over het nut en de noodzaak van de nieuwe bibliotheek, maar ook werden thema's als veiligheid, economie en bereikbaarheid besproken. Heeft u inbreng voor onze nieuwe campagne, of thema's die u voor het voetlicht wil halen? Mail dan onze fractie!