U zocht op: Zorg, dit leverde 62 resultaten op.


Asielzoekers

SGP Katwijk / Standpunten / 32 woorden

...belangen van de eigen bevolking. Behoud van vluchtelingenopvang (AZC). Betrek het maatschappelijk middenveld bij de opvang van vluchtelingen. Zorg voor een zinvolle dagbesteding voor vluchtelingen. Wa...

Zondagsrust

SGP Katwijk / Standpunten / 40 woorden

Conform de Bijbel en de christelijke traditie is de zondag een dag waarop men niet alleen moet, maar vooral ook mag rusten. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de week. Daarvoor ...

SGP wil keuzevrijheid jeugdzorg waarborgen

SGP Katwijk / Actueel / 1 feb. 2016 / 35 woorden

... die aangeven dat ze in de jeugdZorg steeds minder keuzevrijheid ervaren. Er is minder geld beschikbaar voor de verstrekking van persoonsgebonden budgetten. De gemeentelijke en regionale overheid geve...

Mogelijk ook huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

SGP Katwijk / Actueel / 9 jan. 2015 / 42 woorden

Het rijk legt niet alleen een aantal Zorgtaken bij de gemeente neer, maar bezuinigt daar ook flink op. Voor de hulp bij het huishouden is er bijvoorbeeld flink wat minder geld beschikbaar. Er wordt me...

Koersvast vooruit: Algemene Beschouwingen 2015

SGP Katwijk / Actueel / 5 nov. 2015 / 35 woorden

...iële gevolgen verstrekken van het afschaffen van schoolzwemmen en het weer invoeren van schoolzwemmen? Indien uit de evaluatie zou blijken, dat de zwemvaardigheid van een behoorlijk aantal k...

SGP Katwijk stelt vragen over de hulp bij het huishouden

SGP Katwijk / Actueel / 2 jan. 2015 / 42 woorden

Als het gaat over de Zorg is er in het nieuw begonnen jaar 2015 sprake van veel veranderingen voor de burger. Zo zijn er veranderingen in de hulp bij het huishouden. Uit reacties van burgers wordt dui...

Zorg, voor en door ons allemaal

SGP Katwijk / Actueel / 7 mrt. 2014 / 36 woorden

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle Zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouderen. De voorbereidingen voor deze enorme omslag zijn nu volop aan de gang. De SGP m...

Motie voor keuzevrijheid voor ook identiteitsgebonden jeugdhulp

SGP Katwijk / Actueel / 18 mrt. 2013 / 38 woorden

Tijdens de raad van 14 maart jl. werd gevraagd om de regionale uitgangspuntennotitie "Iedereen doet mee" vast te stellen. Op basis van deze notitie gaat de regio aan de gang om de verplaat...

Behoud de bushalte aan de Tramstraat

SGP Katwijk / Actueel / 9 apr. 2019 / 37 woorden

De SGP-fractie wil dat de halte aan de Tramstraat in de buurt van waar veel Katwijkse ouderen wonen behouden blijft. De SGP heeft op 9 april 2019 schriftelijke gevragen aan het college gesteld met die...

Jan van Dam: “Goede zorg en betaalbare woningen heel belangrijk”

SGP Katwijk / Actueel / 8 feb. 2018 / 37 woorden

... was hij betrokken met de SGP. “Vaak ging ik met mijn vader mee naar de fractievergadering op Goeree-Overflakkee”, vertelt Jan. “Nu wil ik me graag actief inzetten om christelijke po...