U zocht op: Zorg, dit leverde 78 resultaten op.


Asielzoekers

SGP Katwijk / Standpunten / 32 woorden

...belangen van de eigen bevolking. Behoud van vluchtelingenopvang (AZC). Betrek het maatschappelijk middenveld bij de opvang van vluchtelingen. Zorg voor een zinvolle dagbesteding voor vluchtelingen. Wa...

Zondagsrust

SGP Katwijk / Standpunten / 40 woorden

Conform de Bijbel en de christelijke traditie is de zondag een dag waarop men niet alleen moet, maar vooral ook mag rusten. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de week. Daarvoor ...

SGP wil keuzevrijheid jeugdzorg waarborgen

SGP Katwijk / Actueel / 1 feb. 2016 / 35 woorden

... die aangeven dat ze in de jeugdZorg steeds minder keuzevrijheid ervaren. Er is minder geld beschikbaar voor de verstrekking van persoonsgebonden budgetten. De gemeentelijke en regionale overheid geve...

Mogelijk ook huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

SGP Katwijk / Actueel / 9 jan. 2015 / 42 woorden

Het rijk legt niet alleen een aantal Zorgtaken bij de gemeente neer, maar bezuinigt daar ook flink op. Voor de hulp bij het huishouden is er bijvoorbeeld flink wat minder geld beschikbaar. Er wordt me...

Katwijkse gezinnen in de knel door sluiting jeugdzorg Hoenderloo: SGP Katwijk vraagt aandacht bij Tweede Kamer en gemeente.

SGP Katwijk / Actueel / 6 dec. 2019 / 38 woorden

Op maandag 2 december werden ouders van kinderen, die in de jeugdZorginstelling in Hoenderloo verblijven op de hoogte gebracht van het besluit de locatie Hoenderloo in 2020 te sluiten als locatie voor...

Koersvast vooruit: Algemene Beschouwingen 2015

SGP Katwijk / Actueel / 5 nov. 2015 / 35 woorden

...iële gevolgen verstrekken van het afschaffen van schoolzwemmen en het weer invoeren van schoolzwemmen? Indien uit de evaluatie zou blijken, dat de zwemvaardigheid van een behoorlijk aantal k...

SGP Katwijk stelt vragen over de hulp bij het huishouden

SGP Katwijk / Actueel / 2 jan. 2015 / 42 woorden

Als het gaat over de Zorg is er in het nieuw begonnen jaar 2015 sprake van veel veranderingen voor de burger. Zo zijn er veranderingen in de hulp bij het huishouden. Uit reacties van burgers wordt dui...

Zorg, voor en door ons allemaal

SGP Katwijk / Actueel / 7 mrt. 2014 / 36 woorden

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle Zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouderen. De voorbereidingen voor deze enorme omslag zijn nu volop aan de gang. De SGP m...

Motie voor keuzevrijheid voor ook identiteitsgebonden jeugdhulp

SGP Katwijk / Actueel / 18 mrt. 2013 / 38 woorden

Tijdens de raad van 14 maart jl. werd gevraagd om de regionale uitgangspuntennotitie "Iedereen doet mee" vast te stellen. Op basis van deze notitie gaat de regio aan de gang om de verplaat...

Verbetering van gemeentelijk toezicht op DSV hard nodig

SGP Katwijk / Actueel / 20 jul. 2020 / 34 woorden

SGP onaangenaam verrast door financiële problemen bij DSV In 2013 heeft de gemeente aan Zorgorganisatie DSV een garantstelling afgegeven ten behoeve van verbouwings- en nieuwbouwinvesteringen. De...