U zocht op: Openbaar Vervoer, dit leverde 13 resultaten op.


Auto en lightrail: hoe houden we Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg bereikbaar in de toekomst?

SGP Katwijk / Actueel / 30 dec. 2020 / 31 woorden

Leefbaarheid, de inrichting van de openbare ruimte en verkeersveiligheid zijn voor de SGP belangrijk. Dit heeft Wouter-Jan Vroegindeweij op 19 december 2019 aangegeven in de gemeenteraad bij de bespre...

Algemene Beschouwingen 2019: Hebben wij een dienstbare gemeente?

SGP Katwijk / Actueel / 7 nov. 2019 / 38 woorden

Dienstbare gemeente Inleiding Het gezegde: ‘Wat gij niet wilt, wat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’, is leerzaam. Diverse teksten uit de Bijbel wijzen hier op, zoals ook de gelijk...

SGP vraagt aandacht voor ouderen en mindervaliden tijdens werk aan Julianabrug

SGP Katwijk / Actueel / 9 mei 2020 / 35 woorden

De SGP staat positief tegenover de plannen rondom de Julianabrug en de Biltlaan. Namens de SGP gaf Dirk Remmelzwaal afgelopen donderdag in de commissie aan dat er in gezamenlijkheid tussen wethouder, ...

SGP steunt betrouwbare vervoersvoorziening voor kwetsbaren in de samenleving

SGP Katwijk / Actueel / 3 feb. 2020 / 38 woorden

Helaas zijn de kosten voor de belbus in Katwijk te hoog geworden en is de belbus niet meer beschikbaar in Katwijk. Alle inwoners van Katwijk met een indicatie voor de belbus reizen sinds 1 september 2...

Toch een doorlopend voetpad aan de westzijde van de Julianabrug

SGP Katwijk / Actueel / 2 jan. 2020 / 38 woorden

Er is al de nodige keren over gesproken, maar op donderdag 19 december is dan toch, mede op initiatief van de SGP, een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen een doorlopend voetpad van d...

SGP bij Algemene Ouderen Bond Katwijk:

SGP Katwijk / Actueel / 29 nov. 2019 / 31 woorden

Een delegatie van de SGP-fractie heeft op dinsdag 26 november 2019 een goed gesprek gehad met de Algemene Ouderenbond Katwijk (AOBK) in dienstencentrum De Zwanenburg. Zorgen, vragen en aandachtspunten...

Meer groen voor omwonenden Biltlaan dankzij SGP

SGP Katwijk / Actueel / 12 apr. 2019 / 39 woorden

Meer groen voor bewoners langs de Biltlaan. In het voorjaar van 2020 staat de herinrichting van de Biltlaan op de planning. Dit is nodig om de doorstroming te verbeteren en om de bussen efficiënt...

Behoud de bushalte aan de Tramstraat

SGP Katwijk / Actueel / 9 apr. 2019 / 37 woorden

De SGP-fractie wil dat de halte aan de Tramstraat in de buurt van waar veel Katwijkse ouderen wonen behouden blijft. De SGP heeft op 9 april 2019 schriftelijke gevragen aan het college gesteld met die...

Wat is onze gedachtengang voor de bibliotheek in de Noordzeepassage?

SGP Katwijk / Actueel / 5 okt. 2018 / 33 woorden

De bibliotheek en muziekschool zijn belangrijke organisaties in de gemeente Katwijk. Verwerving van informatie en kennismaking met muziek en cultuur worden door deze instituten op een hoog niveau moge...

SGP Katwijk presenteert verkiezingsprogramma en speerpunten - JUIST NU SGP

SGP Katwijk / Actueel / 24 jan. 2018 / 37 woorden

...en het bewaren van de eigenheid en identiteit van onze kernen in deze ontwikkelingen. Juist nu is het belangrijk om een Christelijk, consistent en constructief geluid te laten horen en sturend te blij...