U zocht op: Onderwijs, dit leverde 15 resultaten op.


SGP vindt goede onderwijshuisvesting belangrijk en stemt in met het huisvestingsplan

SGP Katwijk / Actueel / 6 feb. 2020 / 34 woorden

In de achterliggende maanden is door de gemeente en schoolbesturen gewerkt aan een integraal huisvestingsplan (IHP) voor alle basisscholen in Katwijk. Op basis van gedegen onderzoek naar de fysieke to...

Blijft goed onderwijs gewaarborgd?

SGP Katwijk / Actueel / 10 dec. 2013 / 35 woorden

Om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen in het Onderwijs zijn enkele fractieleden van de SGP in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van verschillende christelijke basisscholen. Bl...

Blijvende bescherming in onwerkelijke tijden

SGP Katwijk / Actueel / 21 apr. 2020 / 33 woorden

We leven momenteel in een spannende en onwerkelijke tijd. Een tijd van ziekte, quarantaine, zware druk op de zorg, lege schoolpleinen, een stilgelegd verenigingsleven, online kerkdiensten en een beper...

Vervangende nieuwbouw met maatschappelijke functie voor De Windvang, De Krulder

SGP Katwijk / Actueel / 4 okt. 2019 / 33 woorden

Vervangende nieuwbouw De Windvang en De Krulder en woningbouw Tijdens de commissievergadering op 26 september stond vervangende nieuwbouw van de  schoolgebouwen van De Windvang en De Krulder op d...

SGP tegen huidig voorstel muziekschool

SGP Katwijk / Actueel / 24 jun. 2019 / 34 woorden

Eerst is nader onderzoek nodig voor de gevolgen In de commissievergadering van 20 juni jl. heeft de SGP nadrukkelijk aangegeven dat niet zonder meer akkoord kan gaan met het bezuinigingsvoorstel voor ...

Moties regenboogvlag en emancipatie LBHT’ers

SGP Katwijk / Actueel / 27 dec. 2018 / 32 woorden

De afgelopen jaren wordt er veel gesproken over onze naasten, die een andere seksuele gerichtheid hebben dan de heteroseksuele, tegenwoordig aangeduid met de afkorting LBHT oftewel lesbiennes, biseksu...

Onze aangenomen amendementen tijdens de Algemene Beschouwingen

SGP Katwijk / Actueel / 13 nov. 2018 / 30 woorden

Algemene Beschouwingen SGP: Met oog voor elkaar verantwoordelijkheid nemen Donderdag 8 november 2018 vonden de Algemene Beschouwingen (AB) in de Katwijkse gemeenteraad plaats. In de middag begonnen wi...

Onze visie voor Katwijk: omzien naar elkaar en verantwoordelijkheid nemen

SGP Katwijk / Actueel / 8 nov. 2018 / 37 woorden

...eester geeft het college echter terecht aan, dat er ook risico’s zijn, en het college benoemt die ook. Te denken valt aan de bezuinigingstaakstelling op het Sociaal Domein, maar ook bijvoorbeeld...

De gemeente beknot de keuzevrijheid van ouderen bij peuterspeelzalen

SGP Katwijk / Actueel / 6 feb. 2018 / 35 woorden

De SGP-fractie vindt dat de keuzevrijheid van ouders bij peuterspeelzalen in het geding is door de verplichting van minimaal twee dagdelen per week. Naar aanleiding van van eerdere vragen leken proble...

Onze visie voor de bibliotheek

SGP Katwijk / Actueel / 12 jun. 2017 / 31 woorden

Vorige week woensdag vond er in het Anker een levendige discussie over een toekomstbestendige bibliotheek plaats. Bibliotheekdirecteur de heer J. Klerk, wethouder Jacco Knape en Wouter-Jan Vroegindewe...