18 februari 2013

Zorgvuldig proces gewenst bij nieuwe bieb

Al heel lang wordt er gesproken over een nieuwe opzet van de bibliotheek. Door allerlei ontwikkelingen, zoals de digitale mogelijkheden, lijkt de huidige opzet van de bieb geen lang leven meer beschoren te zijn. Willen we de biebfunctie voor Katwijk behouden, dan moet het toekomstbestendig gemaakt worden.

De huidige lokatie aan de Schelpendam is daarvoor te klein, zeker daar er in het nieuwe concept, vaak onbemande, kernvoorzieningen komen in Rijnsburg, Valkenburg en Hoornes. Een hoofdvestiging in het centrum, waarbij allerlei activiteiten mogelijk zijn, zou de centrumfunctie kunnen versterken. Het college zou er zelfs ook een cultuurpodium van 200 plaatsen aan toe willen voegen.

Als SGP hebben we wel moeite met het bedrag van zo'n 11 miljoen dat de nieuwe bieb zou moeten kosten. We vinden dat het doel moet zijn om minder dan dit bedrag nodig te hebben. Een theaterzaal van 200 personen in het centrum heeft voor ons geen meerwaarde, dus die hoeft er van ons niet te komen. Ook de lokatie is van belang, vooral de parkeermogelijkheden en autotoegankelijkheid zijn belangrijk. Daarbij kwam dat het voorstel van het college wel een heel ruim kader aangaf en het college te veel mandaat zou geven om aan de gang te gaan.

Daarom was onze inzet om niet met dit besluit akkoord te gaan, tenzij het college een tijdpad met diverse beslismomenten voor de raad er aan zou toevoegen en de raad ook de mogelijkheid geeft in het proces de financiën goed te kunnen bewaken. Dat biedt de mogelijkheid om als raad bij te sturen en zonodig zelfs te stoppen. Burgemeester Wienen zegde ruimhartig toe en volgde volledig onze wens om tot een scherper afgebakend besluit te komen met een tijdpad met meerdere beslismomenten! Het concept van de bieb met een hoofdvestiging in het centrum en de drie kernvestigingen in de op te zetten gemeenschapshuizen kunnen we in principe volgen, maar dan zonder theaterzaal. Echter, een meerderheid ziet wel kansen voor een dergelijke zaal, dus het college gaat ook dat onderdeel uitwerken. Natuurlijk zullen wij de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

To be continued!

Wim van Duijn