16 mei 2014

Zondagsrust: ook voor brugbediening Sandtlaanbrug?

Door Wouter-Jan Vroegindeweij

Namens de SGP heb ik op donderdag 15 mei 2014 vragen ingediend over het collegebesluit van 8 april 2014 van het vorige college met betrekking tot brugbediening van de Sandtlaanbrug. Bij de ingekomen stukken bij de raadsvergadering van 15 mei 2014 is dit collegebesluit opgenomen van 8 april 2014. Ik heb onder meer gevraagd of het college heeft nagedacht om de zondag te ontzien.

Van zaterdag 14 uur tot maandagochtend 8 uur is het voor vaartuigen hoger dan 2.50 meter niet mogelijk om de jachthaven van Katwijk te bereiken of verlaten. Naar aanleiding van een verzoek om de bedieningstijden in het weekend te verruimen heeft het college besloten om de bediening buiten de eerder gestelde tijden als pilot te laten uitvoeren door medewerkers van de jachthaven. De medewerkers bedienen dan de brug op nader af te spreken momenten en op basis van vrijwilligheid. De medewerkers zijn reeds werkzaam op zondag. Dit zou bijna geen kosten voor de gemeente meebrengen. In de nota staat verder vermeld dat het college een overeenkomst met de jachthaven wil sluiten.

De SGP is van mening dat de zondag een bijzondere dag is. De SGP vindt het belangrijk dat deze opstandingsdag van Christus uniek blijft. De zondag is niet alleen vanwege het christelijke karakter van belang, maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Ieder mens heeft er recht op om op adem te kunnen komen. Dat geldt ook voor medewerkers van de jachthaven. De SGP gunt het anderen ook om de zondag als rustdag te hebben. De SGP vindt het overigens positief dat het college de zondagsrust voor gemeenteambtenaren wil waarborgen.

De eerste vraag is of het college heeft nagedacht of de zondag ontzien zou kunnen door bijvoorbeeld op zaterdag de brugbediening op zaterdag tot 22:00 uur mogelijk te laten zijn. Wanneer het college hierover niet heeft nagedacht, dan vraagt de SGP dit alsnog te doen. Een volgende vraag is, wanneer medewerkers van de jachthaven op zondag de brug zouden bedienen, of dat geen extra werkzaamheden voor deze medewerkers op zondag zou betekenen. Wanneer deze vraag bevestigend zou worden beantwoord, is de vraag of er hierdoor geen extra kosten voor de gemeente Katwijk zouden zijn. Verder heb ik gevraagd of het college het in opdracht van de gemeente Katwijk laten verrichten van werkzaamheden op zondag door de jachthaven in overstemming met de zondagsrust vindt.