15 oktober 2013

Wouter-Jan Vroegindeweij lijsttrekker SGP Katwijk

Het bestuur van SGP Katwijk draagt Wouter-Jan Vroegindeweij voor als de nieuwe lijsttrekker van de Katwijkse SGP. “Met Wouter-Jan hebben we opnieuw een aansprekende en bekwame lijsttrekker die onze partij in verkiezingstijd met verve zal vertegenwoordigen.”

“Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van het bestuur”, reageert Wouter-Jan Vroegindeweij (41), in het dagelijks leven advocaat en onder meer bestuurslid van de provinciale SGP en de stichting Hervormd Gast- en Weeshuis. Vroegindeweij is raadslid vanaf 2002. “Ik wil me ook als lijsttrekker blijven inzetten voor de belangen van de inwoners van de gemeente Katwijk, geïnspireerd vanuit mijn geloof.” Daarom voelt Vroegindeweij zich goed thuis bij de SGP. “De SGP is een duidelijke christelijke partij, waarbij christenen uit veel kerken goed samenwerken, met de Bijbel als grondslag. Het afhankelijk zijn van God vind ik belangrijk bij de beslissingen die genomen moeten worden.”

 

Speerpunten

De nieuwe lijsttrekker heeft zich sterk gemaakt voor zaken als de zondagsrust en het op grond hiervan gesloten blijven van de winkels in Katwijk op zondag. “Maar ik wil ook staan voor een goed financieel beleid en me sterk blijven maken voor een overheid als schild der zwakken. En natuurlijk blijven wij tegen de komst van een zeejachthaven. Veel Katwijkers willen geen zeejachthaven, maar het college en een deel van de raad lijkt hier wel doof voor te zijn!”

 

Wisseling van de wacht

De vorige lijsttrekker en huidige fractievoorzitter Wim van Duijn is erg tevreden met zijn opvolger. “Wouter-Jan heeft inmiddels veel ervaring opgedaan, is vasthoudend om zijn punt te maken en is in het politieke debat alert en scherpzinnig. Hij zal de waarden van de SGP prima voor het voetlicht kunnen brengen.”

Zelf heeft Van Duijn bedankt voor het verzoek van het bestuur om opnieuw lijsttrekker te worden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014. “Ik ben dankbaar voor de waardering en het in mij gestelde vertrouwen dat uit dit verzoek spreekt, maar ik heb toch besloten om hiervoor te bedanken.” De oud-wethouder en fractievoorzitter vindt dat je af en toe ‘het kussen opnieuw moet opschudden’. “Vorig jaar heb ik al aan het bestuur aangegeven dat het voor mij niet vanzelfsprekend was dat ik opnieuw lijsttrekker zal zijn. Het is goed om zo nu en dan eens met een frisse blik te kijken naar wie op welke plek het beste tot zijn recht komt. Daarin moet je natuurlijk ook je eigen positie meenemen. Je moet niet vastgeroest raken. Doorstroming en vernieuwing geven weer een ander elan. Dat houdt je scherp en dat is goed voor de partij.”
 

Op zijn plek

De rol van de SGP is, als oppositiepartij, een andere geworden. Daarmee zijn de omstandigheden gewijzigd. “Wouter-Jan is prima op zijn plek om de kar van de SGP te trekken bij de aankomende verkiezingen!" 

Zelf doet Van Duijn een stapje terug en gaat als nummer 2 verder. Hij wil dan ook nu reeds de voorzittershamer overgeven aan Vroegindeweij. “Het is goed dat hij in de aanloop van de verkiezingen ook al de fractie leidt op weg naar een mooi verkiezingsresultaat."