15 juli 2013

Winkels blijven dicht op zondag

De gemeenteraad heeft op donderdag 27 juni besloten dat de winkels in Katwijk op zondag dicht blijven. Dit besluit is genomen omdat vanaf 1 juli een wijziging van de Winkeltijdenwet in werking treedt. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid van het open zijn van winkels op zondag bij gemeenten.

In Katwijk blijft het beleid rond de Winkeltijdenwet gehandhaafd. ’s Zondags zullen de winkels dus gesloten blijven. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdag brak onder andere de SGP hier een lans voor. De partij benadrukte dat de zondag een bijzondere dag is; voor veel Katwijkers is het belangrijk dat de opstandingsdag van Christus uniek blijft. Velen vinden het een groot voorrecht om één dag te hebben voor kerkgang en onderlinge ontmoeting, onderstreepte de SGP. Die dag is volgens deze partij niet alleen vanwege het christelijke karakter van belang, maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Elk mens heeft er recht op om op adem te komen. Dat geldt voor werknemers, maar ook voor winkeliers, zo luidde de boodschap.

De situatie in Katwijk blijft dus onveranderd. Er treedt geen verruiming op van de Winkeltijdenwet. De SGP heeft het college verzocht te bevestigen dat de voorgestelde verordening niet ruimer is dan de feitelijke situatie voor 1 juli. Burgemeester Wienen bevestigde dit.