29 januari 2014

Wim van Duijn: SGP Katwijk werkt hard aan de toekomst

KATWIJK - Wim van Duijn (SGP, Katwijk): ,,’Het kan anders’ is het motto van de SGP. Alles ís ook anders in Katwijk. In ons dorp spelen geloofswaarden een belangrijke rol. Daarin verschillen we met de rest van Nederland.

"Ook op gemeentelijk beleid kan er het nodige anders. De gemeente moet terughoudend investeren. We moeten op dit moment geen geld of tijd steken in de aanleg van een zeejachthaven. Gewoon stoppen ermee! Ook de parkeergarage in de Duinen had wat ons betreft anders gekund. Kleiner. De parkeergarage die ze nu aanleggen, is te groot. Daardoor is er niet alleen sprake van overcapaciteit, ook de exploitatie wordt veel duurder. We hebben een potje met geld van de Nuongelden. Dat kunnen we beter voor een deel als buffer gebruiken in plaats van uitgeven.

SGP-beleid
Natuurlijk heeft het College ook wel wat goeds gedaan, maar dat is mede de verdienste van het College daarvoor - met de SGP. Dat was het eerste College na de herindeling. Klaas Jan van der Bent zei vorige week wel dat er veel beleidsplannen nog niet waren uitgevoerd, maar dat is zo gek ook niet. In een nieuwe gemeente moeten nieuwe beleidsplannen worden gemaakt. Die waren aan het eind van de raadsperiode klaar. Het nieuwe College kwam binnen op een goed lopende trein. Het beste bewijs daarvoor? Het huidige College heeft ze bijna allemaal voortgezet.

Christelijke coalitie
We hadden graag zelf ons beleid uitgevoerd. We kunnen natuurlijk met elke partij samenwerken, maar voor de SGP heeft een christelijke coalitie altijd de voorkeur. Het was dan ook wel een verrassing dat we vier jaar geleden niet in het College kwamen. Een echt goede uitleg hebben we daar nooit voor gekregen. Dat zal vast nog wel een keer – informeel – gebeuren. Op 19 maart hopen we in ieder geval ons zetelaantal vast te houden. Er doen veel partijen mee, dus de uitslag zal behoorlijk versnipperd zijn. Maar misschien dat het ons lukt een zeteltje te winnen. Onze nuchtere, realistische plannen worden ook gewaardeerd door niet-christelijke stemmers. Wij werken hard aan de toekomst. Een toekomst mét geloofswaarden.”

Bron: Leidsch Dagblad