28 augustus 2013

Werkbezoek op marinevliegkamp

Wat gebeurt er met het voormalige vliegveld Valkenburg? Op die vraag moet dit najaar een antwoord komen. Dan neemt de provincie namelijk een besluit over wat er met het gebied gebeurt. Leden van de Statenfractie ChristenUnie en SGP wonnen vorige week woensdagmiddag alvast informatie in tijdens een bezoek aan het marinevliegkamp.

Toen de Statenleden op 21 augustus om 14.00 uur op het voormalige vliegveld aankwamen, waren ook andere belanghebbenden van de partij. Burgemeester Wienen, voorzitter van de Stuurgroep Locatie Valkenburg, maakte van de gelegenheid gebruik om toelichting te geven. Ook Nico Smiet en Suzanne in ’t Veld van het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en enkele Katwijkse SGP- en CU-fractieleden waren aanwezig.

Verkenning
Na de toelichting was er gelegenheid om de verschillende delen van het terrein te verkennen. Men keek naar de glastuinbouw, de landingsbanen (die de zichtlijnen van de geplande nieuwe wijk aangeven), de aansluiting op het ‘huidige’ Valkenburg, de inpassing van de N206 (Rijnlandroute) en het zweefvliegen. Vanuit de verkeerstoren hadden de politici goed zicht op de locatie. Er is gesproken over de plek waar de ontwikkeling van de nieuw te bouwen wijk zou kunnen beginnen. Ook kwam het uitgangspunt in het masterplan – eerst bewegen (Rijnlandroute) en dan bouwen (woonwijk) – aan de orde.

Kritisch volgen
Na deze gebiedsverkenning zette het gesprek tussen de gemeenteraadsleden van de CU en SGP en de Statenleden zich voort. De SGP-fractie heeft (in tegenstelling tot de CU-fractie) tegen het Masterplan Locatie Valkenburg gestemd, omdat dit plan volgens hen teveel financiële risico’s met zich meebrengt. Ook is het volgens de SGP niet zeker dat er behoefte is aan zoveel nieuwbouwwoningen. Cijfers hierover worden dit najaar verwacht.
Zowel de CU- als de SGP-fractie zijn het erover eens dat bebouwing van het voormalige vliegveld geen wens is vanuit Katwijk, maar een wens van het rijk. Als het dan toch gaat gebeuren, is het goed om betrokken te blijven bij de inrichting en de ontwikkeling van het nieuwe woongebied. De Statenfractie van de CU/SGP gaf aan dat men het proces kritisch zal volgen, daarbij gebruikmakend van de toekomstige nieuwe onderzoekscijfers en de geluiden vanuit de Katwijkse fracties.