1 juli 2013

Waarom wil het college nog steeds een zeejachthaven?

"Waarom dringt het college er bij de provincie nadrukkelijk op aan om in de nieuwe Provinciale Structuurvisie de ontwikkeling van een Zeejachthaven in Katwijk te ondersteunen?", vraagt SGP Katwijk het Katwijks college.

De provincie wil de Provinciale Structuurvisie herzien en vraagt belanghebbenden om hiervoor input te leveren. Ook het Katwijkse college heeft hier op gereageerd. Daarin zegt het college ondermeer dat zij "verwachten dat de nieuwe Provinciale Structuurvisie de mogelijke ontwikkeling van een Zeejachthaven in het kustgebied van Katwijk ondersteunt".

Zoals bekend is SGP Katwijk van meet af aan tegen een Zeejachthaven. Het is een aanslag op de rust en ruimte, waar Katwijk voor staat. Bovendien zou je in deze tijd zeker geen miljoenenrisico's moeten willen lopen. Waarom een haven voor rijke zeejachtbezitters ten koste van de rust voor de Katwijkers en toeristen? Daarom vraagt SGP Katwijk:"Wat heeft het college hier mee voor?" Immers, de meerderheid van de raad heeft in november 2011 anders geoordeeld.

De SGP beziet met zorg de insteek van het college ook op andere projecten. Het laten ontwikkelen van een te grote parkeergarage in de duinen met onnodige meerkosten, het toestaan van een gewijzigd bouwplan op het Zeehospitiumterrein dat het aanzien van Katwijk bedreigt en ook nog door willen gaan met bouwplannen op Vliegveld Valkenburg, terwijl de woningmarkt stagneert. En nu nog steeds blijven insteken op een zeer ingrijpende ontwikkeling van een Zeejachthaven. Aanleiding voor de SGP om vragen aan het college te stellen.

Klik hier voor de ingediende vragen.