22 juli 2015

Veiligheid bij Reuring aan Zee voorop

De SGP is van mening dat het college terecht veiligheidseisen stelt aan Reuring aan Zee. Dit heeft de partij in een persbericht laten weten naar aanleiding van de ophef die op de sociale media is ontstaan naar aanleiding van het niet meer meedoen door strandpaviljoen Paal 14 aan Reuring aan Zee op 25 juli 2015. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de veiligheid te dienen. Beledigende en ongefundeerde teksten op de sociale media richting de gemeente en burgemeester naar aanleiding van het niet meer meedoen van het strandpaviljoen zijn ook niet terecht. Op Facebook hebben ook mensen een oproep gedaan om een illegaal feest op het strand van Katwijk te houden. De SGP neemt ook afstand van oproepen om een illegaal feest op het Katwijkse strand te willen organiseren. De SGP wil het college steunen, wanneer maatregelen worden getroffen om de veiligheid voor Katwijkers en bezoekers van Katwijk zo veel mogelijk te waarborgen. De SGP is niet tegen evenementen. Maar bij een evenement dient er een goed evenwicht te zijn met veiligheid en (geluids)overlast. Een feestje van de één moet geen onveiligheid of overlast voor de ander opleveren.

De oorspronkelijke bedoeling van Reuring aan Zee is een kleinschalig evenement. Bij vergunningaanvragen hoort ook de veiligheid nagegaan te worden. Strandpaviljoen Paal 14 heeft inmiddels laten weten de vergunningaanvraag in te trekken, omdat het strandpaviljoen het niet eens kon worden met de gemeente. Vorig jaar was er tijdens Reuring aan Zee sprake van een situatie die niet meer veilig was. Er waren veel mensen op Reuring bij Strandpaviljoen Paal 14 afgekomen. Alhoewel de onveilige situatie vorig jaar niet uit de hand is gelopen, heeft de gemeente in verband met de veiligheid terecht er op gewezen dat dit beter moest.