15 maart 2014

Steun actie tegen windmolenparken aan horizon Hollandse kust

Katwijk is een groot voorstander van duurzame energieopwekking, maar wil tegelijkertijd de unieke kwaliteiten van de Hollandse kustlijn behouden. Daarom wil Katwijk geen parelketting van windmolens zichtbaar aan de horizon. Samen met kustgemeenten als Noordwijk, Zandvoort en Wassenaar is Katwijk de strijd aangegaan met het Rijk om het windmolenpark achter de horizon geplaatst te krijgen. Helpt u ons mee? Teken de petitie “Tegen windmolenparken 6 kilometer voor Hollandse kust”. Elke stem telt.

Het plaatsen van windmolens in zee die zichtbaar zijn vanaf de kust is een ingrijpende aantasting van de kustlijn. Ook blijkt uit onafhankelijke onderzoeken dat de economische schade groter is dan de besparing van de kosten als de windmolens dichterbij de kust geplaatst worden.

Teken de petitie
In Zandvoort is een actie gestart “Tegen windmolenparken 6 kilometer voor Hollandse kust”. Katwijk ondersteunt deze actie. De verzamelde handtekeningen zullen eind maart worden overhandigd aan de Tweede Kamer leden en indien mogelijk aan minister Kamp. Er zijn zoveel mogelijk handtekeningen nodig. U kunt de petitie ondertekenen op www.vrijehorizon.nl.

Facebookpagina
Er is ook een speciale Facebookpagina: www.Facebook.com/tegenwindmolenpark. U kunt de pagina “liken” en daardoor de actie onder de aandacht brengen van uw vrienden door foto’s & berichten te delen. Samen staan we sterker.