21 januari 2022

SGP wil meer speelruimte in Rijnsburg

 

De SGP is blij met de berichtgeving dat het skatepark in de Noordduinen wordt vernieuwd en het ontwikkeld wordt tot een Urban Sports Park. Een prachtige plek waar de jeugd zichzelf prima kan gaan vermaken. De SGP vindt het belangrijk dat er ook in Rijnsburg meer ruimte wordt gecreëerd voor speelruimte.

Daarmee wil de SGP zich vooral inzetten op wijkoverstijgende speeltuinen die voor een aantal wijken aan een behoefte vervullen. Uit eerder onderzoek blijkt dat de verhouding speelparken in Rijnsburg onder de gestelde norm is en afwijkt van omliggende dorpen. Door nu ruimte te reserveren in een gebied dat verstedelijkt, voorkomen we dat er in de toekomst nog minder speelruimte bij komt. Daarnaast wil de SGP ook extra budget inzetten om de huidige bestaande speelplekken te moderniseren en waar mogelijk uit te breiden.