28 november 2013

SGP wil geen theater op het Andreasplein

De plannen van het college over een Cultuurhuis hebben in Katwijk voor de nodige onrust gezorgd. Onrust die volgens de SGP-fractie helemaal niet nodig is. Het is duidelijk dat een theaterzaal van 200 zitplaatsen extra bouwvolume met zich meebrengt en het project flink duur maak. Zónder theater kunnen de plannen ook op het Baljuwplein worden gerealiseerd. Het Tripodia functioneert immers nog prima!

Met name de bewoners en ondernemers op het Andreasplein reageerden geschokt op de plannen van het college over een Cultuurhuis. En terecht. Door fouten in de communicatie van het college moesten bewoners uit de krant lezen dat, als de plannen doorgang vinden, ze hun eigen huis uit moeten. En pas begonnen ondernemers zouden alweer hun toko kunnen sluiten...

Wat vindt de SGP?
Een vernieuwde bibliotheek houdt al langer de gemoederen bezig. De SGP is hier altijd helder in geweest. Met de overgrote meerderheid van de raad is ook de SGP voorstander om het concept van de nieuwe bibliotheekstructuur uit te werken. Dat betekent een centrale bibliotheek op een nader te bepalen locatie in het centrum van Katwijk en kernvestigingen in de gemeenschapshuizen van Hoornes/Rijnsoever, Rijnsburg en Valkenburg.
Maar de SGP heeft altijd aangegeven dat zij tégen een theaterfunctie is bij de bibliotheek in het centrum. Tripodia functioneert nog goed genoeg en daar kunnen de voorstellingen prima plaatsvinden. Maar de SGP stond en staat met dit standpunt wel alleen. Andere partijen waren niet tegen een theaterzaal.
De plannen van andere partijen impliceren dat er een grotere bouwmassa nodig is. Het is toch duidelijk dat een theaterzaal van 200 zitplaatsen extra bouwvolume met zich meebrengt? En, bepaald niet onbelangrijk: zo’n theaterzaal maakt het allemaal flink duurder. Niet nodig, wat de SGP betreft. Door de grotere bouwmassa valt volgens het college nu het Baljuwplein als reële locatie af, terwijl de SGP juist deze locatie wél een interessante mogelijkheid vindt. Zonder theater zou het op het Baljuwplein prima kunnen! Daarnaast moet er sowieso een nieuwe functie voor het oude postkantoor worden gevonden en dat zou op deze manier prima kunnen.

Moeten we niet willen
Grofweg lijkt een Cultuurhuis zo’n 16 miljoen euro te moeten gaan kosten. Het gaat daarbij om bouwkosten en verwervingskosten (dat zijn kosten om bewoners en ondernemers van het Andreasplein ‘uit te kopen’). Is dat niet wat al te heftig om een Cultuurhuis mogelijk te maken? Tenzij de bewoners en ondernemers hier zelf brood in zouden zien, moeten we een dergelijke ingreep gewoon niet willen.
Maar 16 miljoen euro… is zo’n bedrag in deze tijd wel verdedigbaar? In de raadsvergadering van 4 april dit jaar heeft de SGP het volgende gezegd: ”Wat ons betreft blijft het een mogelijkheid dat dit proces (van de komst van een nieuwe bibliotheekvestiging) wordt gestopt, waarbij de fractie vooral het financiële aspect zwaar meeweegt. SGP roept het college op toe te werken naar een lager benodigd investeringsbedrag en naar een gezonde exploitatie. De fractie heeft al eerder gesuggereerd de huidige totale kosten van de bibliotheek als richtlijn te hanteren. Dat zal leiden tot een betere acceptatie door de burger.”

Standpunt
De SGP wil dus geen Cultuurhuis met een theaterfunctie en daarmee onnodige kosten en een te grote bouwmassa. Ook is het Andreasplein voor de SGP niet bepaald een voor de hand liggende locatie. Bovendien moeten de kosten voor de bibliotheek niet hoger zijn dan de kosten die er nu al zijn.