19 juli 2013

SGP vindt besluit Masterplan Locatie Valkenburg veel te voorbarig

Wat gebeurt er met het terrein van voormalig marinevliegkamp Valkenburg? Die vraag stond vorige week donderdag centraal in de gemeenteraadsvergadering. Besloten werd om de volgende fase in te gaan. De realisatie van een nieuwe wijk, bestaande uit duizenden woningen, komt daarmee een stap dichterbij. De SGP vindt echter dat er teveel onzekerheden zijn om zo’n vervolgstap te kunnen zetten.

‘Masterplan Locatie Valkenburg’ moet richting geven aan de plannen voor het voormalig vliegkamp. Zoals het er nu voor staat zullen er maximaal 5.000 woningen verrijzen, een werkpark, commerciële voorzieningen en recreatiemogelijkheden. Het Katwijkse deel van het plangebied is ongeveer 470 hectare groot. Met het besluit van afgelopen donderdag is de uitvoering van het masterplan dichterbij gekomen. Niet alle partijen zijn hier tevreden over. De Katwijkse SGP-fractie is er bijvoorbeeld geen voorstander van. In het masterplan zouden teveel aannames staan die het mogelijk moeten maken om de volgende fase in te kunnen gaan.

Kritiek

Een knelpunt is onder andere dat het helemaal niet duidelijk is of de grondexploitatie sluitend zal zijn. Er moet namelijk nog een gat van ongeveer 100 miljoen euro worden gedicht. De argumenten die het college hiervoor noemt vindt de SGP onaanvaardbaar. Mogelijkheden en verwachtingen zijn volgens deze partij een bijzonder zwakke basis om door te gaan. Onduidelijk is ook of het plan in de toekomst de gemeente Katwijk geld gaat kosten. Op dit moment is er sprake van een stagnerende woningverkoop. Dat is niet in het voordeel van de uitvoering van zo’n masterplan. Op de website van de gemeente Katwijk staat dat er pas een masterplan voor Locatie Valkenburg kan worden opgesteld ‘nadat er een besluit is genomen over de Rijnlandroute’ (www.tiny.cc/rijnlandroute). Maar de juiste invulling van die Rijnland Route – en ook de verbinding Hoogwaardig Openbaar Vervoer – is nog niet bekend. Dat vindt de SGP een vreemde gang van zaken.

Véél te lang

De SGP, die nooit een voorstander is geweest om deze schitterende open locatie te bebouwen, kiest er dan ook op dit moment voor om een pas op de plaats te maken en liever – als dat mogelijk is – helemaal niet te bebouwen. De ontwikkeling van het masterplan wordt ook nog eens gesteld op een mogelijkheid van wel 20 jaar. Dat vindt de partij véél te lang.