26 januari 2022

SGP presenteert vliegend verkiezingsprogramma: "Hoopvol samen leven"

"Hoopvol samen leven"

Met een nieuwe techniek heeft de oudste partij van Nederland in Katwijk zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. Een drone met het programma van SGP Katwijk vloog dinsdag 25 januari op spectaculaire wijze van de lokale partijvoorzitter Bram Kunz naar lijsttrekker Jacco Knape. "Van oudsher heeft de SGP stevige wortels in onze samenleving, maar kijkt tegelijkertijd ook naar de toekomst. Niet voor niets is het thema "Hoopvol samen leven". Daar willen we voor bidden, werken, zorgen en bouwen". 

Tekst gaat door onder het filmpje.

Juist in deze moeilijke tijd met zijn vragen en onzekerheden mag de SGP weten van kracht in Gods Woord, van de boodschap van Hoop in Jezus Christus. Knape: "Die Hoop geeft grond aan de keuzes van de SGP, voor nu en in de toekomst". 

De afgelopen vier jaar heeft de SGP bewezen een stabiele, betrouwbare maar ook kritische coalitiepartner te zijn. Vertrekkend fractievoorzitter Wouter-Jan Vroegindeweij:“Met elkaar hebben we enorm ons best gedaan om als coalitiepartij sturend te zijn in onze mooie gemeente. We zijn dankbaar dat onze inzet ook resultaat mocht hebben". Lijsttrekker Jacco Knape:"We willen ook in de toekomst blijven luisteren naar de samenleving. Daarom klinkt in ons verkiezingsprogramma de stem van de burger door. Meerdere burgers hebben meegedaan in het uitwerken van onze speerpunten". Zoals:

Werken:

  • De lokale economie centraal stellen omdat deze belangrijk is voor de werkgelegenheid.
  • De zondag blijft de gezamenlijke rustdag om vanuit die rust weer fit aan het werk te gaan. Dus de winkels op zondag gesloten houden.

Zorgen:

  • Opkomen voor kwetsbare inwoners en oog voor de eenzamen in onze samenleving.
  • Goede lokale zorg ondersteunen, waarbij keuzevrijheid ons uitgangspunt blijft.
  • SGP investeert in het gezin als belangrijke pijler in onze samenleving.
  • Goede randvoorwaarden scheppen voor ook Christelijk onderwijs op Valkenhorst.

Bouwen:

  • Snel bouwen van betaalbare woningen voor de groei en behoefte van de eigen lokale bevolking.
  • Bouwen met oog voor leefbaarheid en bereikbaarheid van de dorpen.
  • Realistisch verduurzamen van woningen en bedrijven, zoals energiebesparing en isolatie.
  • Lokale lasten in vergelijking met andere gemeenten laag houden.

Lijsttrekker Knape:"Zo wil de SGP werken, zorgen en bouwen aan 'Hoopvol samen leven'. Maar wel in het besef dat de samenleving niet maakbaar is. We kunnen het niet zelf. Bidden is het begin van ons werken, zorgen en bouwen". 

Het volledige verkiezingsprogramma lezen? Klik hier.