2 september 2014

SGP Katwijk stelt vragen over geluidsoverlast tijdens Najaarsfeest

De SGP-fractie heeft op 2 september 2014 aan het college vragen gesteld over geluidsoverlast tijdens het Najaarsfeest in Katwijk aan de Rijn, dat in de laatste week van augustus heeft plaatsgevonden. Inwoners van Katwijk aan de Rijn hadden de SGP benaderd over de geluidsoverlast.

De SGP heeft het college gevraagd hoeveel klachten er bij de gemeente zijn binnengekomen. Wanneer omwonenden bij de politie klaagden, dan werd door de politie aangegeven dat de gemeente verantwoordelijk is. De SGP heeft gevraagd of tussen de gemeente en politie hierover afspraken zijn gemaakt. Ook heeft de fractie gevraagd of het college bereid is meer informatie te geven op welke manier klachten bij de gemeente kunnen worden ingediend. Diverse inwoners hebben geklaagd over het zich niet houden aan de eindtijden. De SGP vraagt het college ermee of zij er van op de hoogte is, dat de afgesproken eindtijden zijn overschreden. Wanneer dit het geval is, vraagt de fractie hoe het college naar aanleiding hiervan van plan is om actie te ondernemen.

In 2012 heeft het college aangegeven dat de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn vanaf 2013 zal moeten uitkijken naar een andere locatie voor de Oranje Brink. In 2013 is aangegeven dat geen andere locatie is gevonden. De SGP vraagt het of college nog onderzoek gedaan heeft naar een andere locatie. Ook vraagt de fractie of het college voor 2015 bereid is op zoek te gaan naar een andere locatie.