29 september 2014

SGP blij met behoud van De Reling

In de raadsvergadering van vorige week donderdag stond de huurgarantstelling van De Reling op de agenda. De Reling is een beschermde woonvoorziening op reformatorische grondslag, gevestigd aan de Mgr. Beckerstraat in Katwijk. Sluiting dreigde omdat stichting Eleos, waar De Reling deel van uitmaakte, in de loop van vorig jaar in financieel zwaar weer terecht is gekomen. Een spannende periode brak aan voor de inmiddels 15 Katwijkers die hun plekje in De Reling hadden gevonden.

Dit (en het feit dat er zelfs wachtlijsten waren) was voor de SGP reden om in november vorig jaar bij de Algemene Beschouwingen over de begroting 2014 het voortouw te nemen. Er werd een motie opgesteld waarin het college werd gevraagd ‘de mogelijkheden te onderzoeken om de woonvoorziening De Reling voor Katwijk te behouden’. Die motie werd door de vorige raad vrijwel helemaal gesteund en aangenomen.

Daarna is door alle betrokken partijen keihard gewerkt om de woonvoorziening voor Katwijk te behouden. De overname door een bestaande zorgorganisatie bleek echter niet haalbaar. Daarom heeft een groep initiatiefnemers – bestaande uit bewoners, familie en lokale ondernemers – een nieuwe stichting opgericht: De Steenrots. Zij hebben alles in het werk gesteld om te komen tot een doorstart van De Reling. Ook woningcorporatie Dunavie en de gemeente Katwijk hebben zich daarbij constructief opgesteld. Dit leidde ertoe dat de toekomst nu met vertrouwen tegemoet kan worden gezien en dat een doorstart per 1 oktober 2014 succesvol zal zijn. Allerlei waarborgen zijn inmiddels ingebouwd. Ook zijn de risico’s met betrekking tot de huurgarantstelling voor maximaal 5 jaar door de gemeente Katwijk verwaarloosbaar.

SGP-fractielid Dirk Remmelzwaal heeft, evenals vertegenwoordigers van veel andere partijen, in de raadsvergadering de gemeente Katwijk, woningcorporatie Dunavie en vooral ook de initiatiefnemers van harte bedankt en gecomplimenteerd voor hun inzet. Zij hebben ervoor gezorgd dat De Reling voor Katwijk behouden blijft.