22 november 2021

Opleidingsschool monument: belang kind, onderwijs en monument kunnen alledrie gediend worden

Afgelopen donderdag heeft de raad zich geschaard achter het college om de Christelijke Opleidingsschool aan te wijzen tot monument. Ook de SGP kon zich hier in vinden na een zorgvuldige afweging. SGP’er Wim van Duijn: “Onderwijshuisvesting en monument. Als SGP denk je dan eerst aan het belang van het kind. Is de school veilig, heeft het een goed binnenklimaat, kan er hedendaags onderwijs gegeven worden? En kan dat ook gerealiseerd worden in een monumentale setting?”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Opleidingsschool monument: belang kind, onderwijs en monument kunnen alledrie gediend worden

Het college heeft een belangenafweging gemaakt tussen het belang van het onderwijs en dat van het monument. Een onafhankelijk, deskundig buro heeft daar zorgvuldig naar gekeken. Conclusie was overduidelijk dat het belang van kind en onderwijs niet op gespannen voet staat met dat van het monument. Van Duijn (SGP):”Het belang van het kind, het belang van de uitvoering van hedendaags onderwijs en het belang van behoud van het monument, zowel exterieur als interieur, kunnen alle drie tegelijk behartigd worden. Een win-win-win-situatie dus.”
Van Duijn wees de raad ook op zijn eigen beleid. “Kijkend naar de door raad gestelde kaders over onderwijshuisvesting en het monumentenbeleid, kan het college dan ook niet anders dan de Opleidingsschool tot monument te verklaren”.

Het belang van onderwijs en monument staan dus niet tegenover elkaar. Aangezien de school als monument een intrinsieke waarde heeft, is het logisch dat de monumentale waarde, ook van het interieur, als kader meegegeven wordt in de komende planontwikkeling. “Als SGP willen we het college wel meegeven dat het komende traject gezamenlijk gelopen moet worden, met alle betrokken partijen en met ook een goed budget. Want de monumentenstatus geeft dan niet zozeer een beperking, immers goed onderwijs is mogelijk, maar het is wel een uitdaging om dit met elkaar te realiseren. Maar dan kan er ook een meesterlijke oplossing komen”, verwoordde Van Duijn, die hoopte dat toch ook de gymzaal alsnog geïntegreerd kon worden in de planontwikkeling.