4 april 2022

Nieuwe fractie en nieuw burgerraadslid!

Afgelopen week zijn de leden van de SGP fractie weer geïnstalleerd. Naast de ervaren raadsleden Dirk Remmelzwaal en Wim van Duijn zijn er ook twee ‘nieuwkomers’ in de fractie:  Jan van Dam (voormalig burgerlid)  en IJsbrand Guit. Jacco Knape, lijsstrekker bij deze gemeenteraadsverkiezingen, werd ook geïnstalleerd en is door de fractie als fractievoorzitter gekozen.  Naast fractievoorzitter blijft hij ook wethouder totdat er een nieuw college is gevormd.

Tekst loopt door onder de foto.

Nieuwe fractie en nieuw burgerraadslid!

De SGP hoopt ook weer deel uit te maken van het nieuw te vormen college. Vrijdag zijn Jacco Knape en Dirk Remmelzwaal daarvoor op bezoek geweest bij de informateurs Vletter en Ouwehand. Omdat de SGP een voorzitter van een commissie levert mogen we ook een burgerlid voordragen. Jaap Klok, onze nummer 7 op de lijst, heeft aangegeven daarvoor beschikbaar te zijn.

En daar zijn we erg blij mee. We heten hem van harte welkom in de fractie en wensen hem wijsheid toe bij het fractiewerk. Jaap treedt daarmee in de voetsporen van zijn op 30 maart 2008 overleden vader, toenmalig SGP raadslid Henk Klok. Moeder Klok en andere familie waren bij de beëdiging aanwezig. Uiteraard best dubbel, maar vooral mocht er ook dankbaarheid zijn dat eigenlijk het hele gezin de gedachtenis aan Henk actief binnen de SGP mag voortzetten.

Wim van Duijn is afgelopen donderdag benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de raad. Als de burgemeester afwezig is dan vervangt hij hem. Mooi dat er zo van zijn lange bestuurservaring gebruik gemaakt wordt.

Zo klonken de afgelopen week meerdere keren de woorden ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’ in de raadszaal. Zo mogen we in afhankelijkheid van hem bidden om wijsheid ook voor deze raadsperiode. Om zo te zoeken naar het goede voor Katwijk Rijnsburg en Valkenburg en ons in te zetten voor een ‘Hoopvol samen leven’.