4 april 2022

Muziekschool financiële ontwikkelingen monitoren belangrijk

De gemeente Katwijk wil vooruitlopend op een verdere samenwerking tussen de bibliotheek, volksuniversiteit en de muziekschool, de muziekschool verzelfstandigen.

Met de verzelfstandiging van de Muziekschool wordt op het gebied van muziekonderwijs, de gewenste scheiding van beleid en uitvoering bewerkstelligd. De verzelfstandigde muziekschool krijgt hierdoor ook meer ruimte voor andere initiatieven. Op termijn kan hierdoor  een besparing op de gemeentelijke kosten worden gerealiseerd.

De SGP vindt dat muziekonderwijs voor alle kinderen toegankelijk moet zijn. Zij is daarom ook blij dat met de verzelfstandiging ook direct invulling wordt gegeven aan het muziekprogramma ‘muziek op school’, waardoor meer invulling wordt gegeven aan structureel muziekonderwijs op de basisscholen. 

Het nieuwe SGP raadslid, IJsbrand Guijt had vooraf nog wel de nodige financiële  informatieve vragen gesteld en ook tijdens de oordeelsvormende commissievergadering werden nog een aantal vragen gesteld welke de wethouder alsmede de directrice van de muziekschool naar tevredenheid konden beantwoorden. Belangrijk is dat het muziekonderwijs ook in de toekomst betaalbaar blijft en voor iedereen toegankelijk. Muziek is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en ouderen.

Belangrijk is dat de ondernemingsraad van de gemeente Katwijk reeds akkoord was gegaan met de voorgenomen verzelfstandiging. Dit betekent dat ook het personeel achter de verzelfstandiging staat en de toekomst van de muziekschool met vertrouwen tegemoet ziet.

Op verzoek van de SGP heeft de wethouder een toezegging gedaan om de financiële ontwikkelingen na de verzelfstandiging te blijven monitoren. De ontwikkelingen worden verantwoord en aan de gemeenteraad teruggekoppeld in de financiële stukken van de gemeente welke, welke altijd in de gemeenteraad worden besproken. Het is mooi dat volgens de plannen en begroting op termijn voor de gemeente Katwijk een kostenbesparing wordt gerealiseerd.

Het besluit om te verzelfstandigen werd in de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Muziekschool financiële ontwikkelingen monitoren belangrijk