18 maart 2013

Motie voor keuzevrijheid voor ook identiteitsgebonden jeugdhulp

Tijdens de raad van 14 maart jl. werd gevraagd om de regionale uitgangspuntennotitie "Iedereen doet mee" vast te stellen. Op basis van deze notitie gaat de regio aan de gang om de verplaatsing van de jeugdzorg van provincie naar de gemeenten verder uit te werken.

Het is dus een belangrijk kaderstellend document en het is daarom hét moment om belangrijke uitgangspunten te benoemen en op te laten nemen in deze uitgangspuntennotitie.

Als SGP hebben we er altijd voor gepleit om een goede en echte keuzevrijheid mogelijk te maken. Dat betekent dan natuurlijk ook dat uit het aanbod van zorg dan wel echt te kiezen moet zijn. Bij een onvolledig aanbod van zorg is er immers geen echte keuzevrijheid. In de regionale uitgangspuntennotitie staat echter tot twee keer toe dat er het niet om gaat "wie het doet, maar wat we doen". Daar zijn we het als SGP niet mee eens. Een hulpverlenersrelatie is per definitie een vertrouwensrelatie. Wanneer er vertrouwen is in de hulpverlener is er een goede basis om de problemen echt aan te pakken. Wanneer er geen vertrouwen is, kan dat aanleiding geven tot zorgmijding.

Wij hebben er als SGP daarom altijd nadrukkelijk voor gepleit dat IEDEREEN moet kunnen kiezen voor de hulp die bij hem of haar past. Voor een deel van de Katwijkse samenleving zal het daarom belangrijk zijn dat er ook gekozen kan worden voor identiteitsgebonden hulpverlening. Dat is hulpverlening die, om het zo te zeggen, dezelfde taal spreekt, die de context en cultuur begrijpt van de hulpvrager. Dat geeft begrip en dat biedt vertrouwen. Dat is goed voor het hulpverleningsproces. Om dit belang op regionaal niveau onder de aandacht te brengen en er voor te zorgen dat ook daar oog is voor ook het aanbod van identiteitsgebonden zorg, werd er een motie ingediend van CU, SGP, CDA en PvdA. Dit om het college een steuntje in de rug te geven om een brede keuzevrijheid voor ook identiteitsgebonden hulpverlening binnen de regio mogelijk te maken.

Nogmaals, iedereen moet kunnen kiezen voor de hulp die bij hem past. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat een deel van de bevolking die keuze niet zou kunnen maken. Het is dus in het belang van de hele breedte van de Katwijkse samenleving. Het verbaasde ons daarom dat GB en VVD vonden dat deze motie niet nodig was. Waarom een deel van de bevolking uitsluiten van de mogelijkheid om zorg te kunnen kiezen die bij je past? Het lijkt er op dat deze partijen een specifiek deel van de bevolking niet een echte keuze gunt voor identiteitsgebonden zorg. Dat zou wel heel erg jammer, eigenlijk kwalijk zijn. Gelukkig werd de motie door de raad aangenomen en kan het college er mee aan de slag binnen de regio.

Wim van Duijn