23 december 2022

Mooi resultaat: unaniem aangenomen motie contingentwoningen sociaal domein

De SGP heeft, mede ondersteund door de CU, CDA en Durf, afgelopen donderdag 15 december bij de raadsvergadering een motie ingediend die door de gehele raad is aangenomen.

In een eerdere sessie werd duidelijk dat de regio het voornemen heeft om de beschikbare voorraad van 30 contingentwoningen voor minimaal een half jaar te bevriezen voor de opvang van statushouders en Oekraïne opvang. Als SGP zijn we het daar niet mee eens. Juist deze contingentwoningen zijn er voor bedoeld bij te dragen aan het huisvesten van kwetsbare inwoners in combinatie met hulpverlening, die bijvoorbeeld als gezin dakloos zijn geraakt, of met hulp zelfstandig kunnen gaan wonen of een jongvolwassene die uitstroomt uit een jeugdzorgsetting en op straat dreigt te raken. Deze contingentwoning kan een cliënt huren van een woningcoöperatie, maar alleen met een driepartijenovereenkomst. Namelijk de huurder, de woningbouwcoöperatie en betrokken hulpverleningspartij(en).

Tekst loopt door onder de foto.

Mooi resultaat: unaniem aangenomen motie contingentwoningen sociaal domein

De voldoende beschikbaarheid van contingentwoningen is essentieel om de doorloop binnen de (specialistische) zorg op gang te houden. Bij gebrek aan doorstroom, doordat deze woningen bestemd worden aan een andere kwetsbare doelgroep, ontstaat er onnodige wachtlijstvorming in de zorg of inzet van hulpverlening die dan ontstaat om dat kwetsbare gezin wat op straat komt te staan te helpen. Dit met alle gevolgen en kosten van dien. Denk bijvoorbeeld aan inzet van gezinshulpverlening, jeugdbescherming, crisisopvang, enz.

Daarom heeft Jan van Dam, namens de SGP, middels deze motie het college verzocht binnen de relevante samenwerkingsverbanden actief op zoek te gaan naar alternatieve woonvormen voor het huisvesten van vluchtelingen en statushouders, zodat de voor 2023 geplande contingentwoningen zo spoedig mogelijk worden ingezet. De wethouder omarmde het voorstel, evenals de gehele raad. Hiermee hoopt de SGP bij te dragen aan een snellere doorstroming, het voldoende kunnen opvangen van (specialistische) zorgbehoevenden en het voorkomen van onnodige wachtlijstvorming.