10 december 2016

Meer monumenten met verlichting

Tijdens de raadsvergadering van 8 december heeft de Katwijkse gemeenteraad unaniem de SGP-motie over verlichting van monumenten aangenomen. De motie werd ook mede ingediend namens KiesKatwijk, de PvdA, de CU, het CDA en De Lokalen.

De SGP heeft vorig jaar tijdens de Algemene Beschouwingen gevraagd of het mogelijk is monumentale gebouwen te verlichten op toeristisch aantrekkelijke plaatsen. Het college heeft dit vervolgens dit jaar onderzocht. Het college heeft aangegeven een meerwaarde te zien voor de Vuurbaak, museum Oud Rijnsburg, het oorlogsmonument aan de Zeeweg en de Franse school/K&O gebouw. Het college had geen dekking of financiering voorgesteld. Door middel van de motie is verzocht in het eerste kwartaal van 2017 met een dekking te komen om daadwerkelijke verlichting mogelijk te maken. Het K&O gebouw/de Franse school ligt midden in een woonwijk en het verlichten van dit gebouw heeft toeristisch gezien niet veel meerwaarde, dus dit gebouw is in de motie uitgezonderd. In de motie wordt aangegeven dat er sprake moet zijn van duurzame verlichting. Het verlichten van gebouwen of monumenten is goed voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid van deze gebouwen of monumenten. Het verlichten van monumentale gebouwen bevordert het cultureel besef en is goed is voor de promotie van Katwijk.

Wouter-Jan Vroegindeweij