24 april 2017

Katwijkse monumenten in de schijnwerpers door SGP

Tijdens de raadsvergadering van vorige week heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het besluit om de monumenten de Vuurbaak, museum Oud Rijnsburg en het oorlogsmonument aan de Zeeweg te verlichten. De SGP had eerder gevraagd of het mogelijk is om monumenten op toeristisch aantrekkelijke plaatsen te verlichten.

Na onderzoek door het college was er in eerste instantie geen financiering. Daarom is bij de raadsvergadering van 8 december 2016 een motie door de SGP ingediend, die door alle partijen werd gesteund om financiering mogelijk te maken. Het verlichten van monumenten is goed  voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid van deze monumenten. Ook bevordert  dit het cultureel besef en het is goed is voor de promotie van Katwijk.

De SGP vindt Villa Allegonda ook een monument op een toeristisch aantrekkelijk plek, waarbij verlichting een meerwaarde kan hebben. De SGP vroeg tijdens de raadsvergadering of wethouder Knape hiervoor nog mogelijkheden ziet. De wethouder antwoordde dat hij de vraag bij de eigenaar van Villa Allegonda zou neerleggen.