21 maart 2022

Jan de Vreugd verlaat Katwijkse politiek

De SGP-fractie is dankbaar voor het behoud van 5 zetels in de gemeenteraad van Katwijk. De deels vernieuwde SGP-fractie met ervaring en nieuw talent is gereed om het politieke handwerk in de komende raadsperiode weer op te pakken.

Jan de Vreugd op positie 4 van de kieslijst heeft besloten om zijn zetel niet in te nemen. Recente ontwikkelingen in zijn werk bij TNO en privéomstandigheden hebben hem doen besluiten om afscheid te nemen van de politiek. Jan de Vreugd zal echter op afstand betrokken blijven bij het werk van SGP.

Bestuur en fractie van de SGP vinden het erg jammer dat Jan de Vreugd niet verder kan gaan als raadslid maar gezien de omstandigheden respecteren wij zijn besluit natuurlijk. Ook op deze plek bedanken wij hem voor het vele werk dat hij met veel inzet en kennis van zaken voor onze partij, maar eigenlijk voor de hele Katwijkse gemeenschap heeft mogen doen en wensen hem en zijn gezin Gods Zegen toe voor de toekomst. IJsbrand Guijt, de nummer 6 op onze lijst is bereid om het raadswerk te gaan doen. We heten hem van harte welkom in de fractie en wensen hem wijsheid bij zijn werk voor onze gemeente namens de SGP.