8 juni 2016

Gemengde gevoelens over afbouwen Haringrock op zondag

In de week van zondag 19 juni staat het jaarlijkse evenement Haringrock op de evenementenkalender. Uit het antwoord van het college van burgemeester en wethouders blijkt dat er niets meer aan de vergunning kan worden gedaan. Daardoor kunnen de afbouw en opruimwerkzaamheden duren tot uiterlijk 16.00 uur op zondag 26 juni. De SGP had hiertegen bezwaar aangetekend.

De gemeente blijft met de organisatie van het Haringrock-evenement in gesprek om te onderzoeken hoe de opruimtijd alsnog zo veel mogelijk kan worden beperkt. Het streven blijft dat zo veel mogelijk spullen voor 8.00 uur zondagmorgen worden opgeruimd. Hier waren reeds van tevoren de nodige afspraken over gemaakt, maar de organisatie en het college zijn van mening dat de opruimwerkzaamheden niet tot maandag kunnen wachten in verband met de veiligheid, de ondernemers en de hoge extra kosten.

Wel is het op grond van de Zondagswet verboden om in de nabijheid van kerken, zonder strikte noodzaak, lawaai te maken. Ook is het verboden om zonder strikte noodzaak geluid te maken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is. De organisatie heeft toegezegd de nodige maatregelen te nemen om de overlast tijdens de kerkdienst zo veel mogelijk te beperken. Alleen de lichte materialen zullen dan worden vervoerd.

Toch geeft dit gemengde gevoelens. Wanneer het gaat om de veiligheid kan de SGP zich daarbij wat voorstellen. Maar voor wat betreft de andere argumenten kan zij zich niet voorstellen dat er geen andere oplossingen kunnen worden gevonden. Het blijft moeilijk te accepteren dat de zondagsrust verder wordt uitgehold en dat er werkzaamheden worden verricht die naar de overtuiging van de SGP en een groot deel van de christelijke burgers niet op zondag zouden moeten plaatsvinden.