19 mei 2015

Elbert Dijkgraaf spreekt over werk en veiligheid

Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf komt op vrijdag 29 mei naar Katwijk. De plaatselijke kiesvereniging van de SGP heeft hem uitgenodigd om te spreken over een aantal prikkelende onderwerpen. Dijkgraaf zal zijn visie geven op twee uitdagingen waar Nederland voor staat: hoe houden we iedereen aan het werk en hoe wordt het veiliger op straat?

Dijkgraaf heeft uitgesproken ideeën. Hij vindt bijvoorbeeld dat er een nieuw belastingstelsel moet komen. Dijkgraaf, zelf professor in de economie, weet waar hij het over heeft: hij ziet een eenvoudiger stelsel voor zich waarbij burgers minder belasting betalen en waarbij de lasten eerlijker zijn verdeeld. Hoe dit kan leiden tot meer werkgelegenheid doet hij tijdens zijn lezing uit de doeken.

Ook richt hij zich in zijn lezing op de verbetering van de veiligheid. Hij vindt het belangrijk dat er meer geïnvesteerd wordt in defensie, politie en het openbaar ministerie. Zo kan er een vuist worden gemaakt tegen oprukkende criminaliteit zonder dat Nederland verandert in een politiestaat.

Elbert Dijkgraaf is een boeiende spreker die de luisteraar aanzet tot meedenken. Ook jongeren zullen zijn spreekstijl waarderen. Het wordt beslist geen saaie speech. Jong en oud zijn van harte welkom.

Locatie: Christelijk Gereformeerde Kerk aan het Duinrustplein. Aanvang: 20.00 uur.