18 juli 2013

College komt toezegging niet na

Omwonenden van het Najaarsfeest in Katwijk aan den Rijn kregen de toezegging dat de nogal luidruchtige Oranjebrink dit jaar op een andere locatie zou worden gehouden. Maar het college kwam die toezegging niet na. Hierdoor kunnen omwonenden ook nu weer rekenen op een week lang feestmuziek op de oude locatie: de Zanderij.

Op verzoek van de SGP-fractie is tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag een extra agendapunt behandeld: de geluidsoverlast die het Oranjebrink-evenement met zich meebrengt. Het college deed eerder een duidelijke toezegging aan omwonenden om Oranjebrink niet meer op dezelfde locatie te laten plaatsvinden. Omdat men die toezegging niet nakwam, stelde de SGP-fractie er vragen over; met name of burgers nog op toezeggingen kunnen vertrouwen en of de gemeente hierin een duidelijk beleid voert.

Geen geschikte locatie

De SGP stelde deze vragen omdat ze door inwoners van Katwijk was benaderd. Zij kregen dit jaar een brief van het college waarin de toezegging staat dat onderzocht zou worden welke mogelijkheden er zijn om de geluidsoverlast van het Najaarsfeest te beperken. In die brief gaf de burgemeester aan dat het college geprobeerd heeft een andere locatie voor Oranjebrink te vinden, maar dat dit niet is gelukt. Er zou geen geschikte andere locatie zijn. De inwoners ontvingen ook vorig jaar een brief van de burgemeester. Daarin stond: ‘Voor het Najaarsfeest 2012 is het, gezien de korte termijn die nog rest, niet meer mogelijk om de situatie, zoals deze de laatste jaren is geweest te veranderen. Dit zal echter vanaf 2013 wel het geval zijn. De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn zal dan voor Oranjebrink moeten uitkijken naar een andere locatie dan de Zanderij. Dit zal ertoe leiden dat de overlast die u van het Najaarsfeest ondervindt aanzienlijk zal verminderen.’ Tijdens de raadsvergadering van vorige week vroeg de SGP of het college wel voldoende heeft onderzocht of het vliegveld een geschikte locatie is. Een andere vraag luidde of er sprake was van een toezegging zonder voorbehoud.

Mocht niet gebeuren...

Wouter-Jan Vroegindeweij vroeg zich namens de SGP-fractie ook af of het college van mening is dat hun aanzien – en daarmee het aanzien van de gemeente Katwijk – ernstig wordt beschadigd als men toezeggingen niet nakomt. Kunnen burgers er voortaan nog op vertrouwen dat toezeggingen van het gemeentebestuur worden nagekomen? En is er wel sprake van een duidelijk beleid op dit vlak? Burgemeester J. Wienen erkende dat het anders had gemoeten. Hij antwoordde dat het college er vorig jaar van uit ging dat men wel een geschiktere locatie kon vinden. Dat is echter niet gelukt. De SGP verzocht om de toezegging van vorig jaar alsnog na te komen, maar kreeg hiervoor in de gemeenteraad onvoldoende steun. Alleen de CU steunde het verzoek.