5 juli 2017

College handhaaft de zondagsrust

Na hier door diverse personen over te zijn benaderd, heeft SGP-raadslid, Dirk Remmelzwaal, zondagmorgen 2 juli 2017 contact opgenomen met het college van B&W over bestratingswerkzaamheden op zondag nabij de hoek Secr. Varkevisserstraat/Meeuwenlaan. Door snel handelen door de verantwoordelijk portefeuillehouder openbare ruimte en de gemeentelijke organisatie, zijn de werkzaamheden per direct beëindigd.

Inmiddels is duidelijk geworden dat dit buiten de gemeente Katwijk om heeft plaatsgevonden. Er is contact gelegd met de Netwerkbeheerder in wiens opdracht de werkzaamheden werden uitgevoerd. Ook is er contact geweest met de aannemer van de opdracht. Bij beiden was sprake van verbazing omdat het niet de bedoeling was dat de werkzaamheden op zondag werden uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat een en ander op eigen initiatief van een onderaannemer heeft plaatsgevonden.

Toegezegd is dat er op zal worden toegezien dat dit, behoudens acute storingen en calamiteiten, niet meer zal plaatsvinden. De SGP is blij dat de gemeente Katwijk snel en adequaat dit incident heeft aangepakt.