21 september 2015

Alle vluchtelingen in geval van nood welkom

Een journalist van Omroep West interviewde SGP-raadslid Dirk Remmelzwaal vorige week over het langer openhouden van het asielzoekerscentrum in Katwijk. Van dat uitgebreide gesprek is uiteindelijk maar één zin uitgezonden. De context miste en dat leidde vanzelfsprekend tot misverstanden over wat Remmelzwaal nu precies bedoelde. Wat was nu het hele verhaal?

Na de raadsvergadering van donderdag 17 september werd Dirk Remmelzwaal door een verslaggever van TV West bevraagd over het standpunt van de SGP rond de opvang van asielzoekers. Hierin sprak hij de volgende woorden: “We moeten in ieder geval proberen die vluchtelingenstroom dermate te structureren dat je in een christelijke omgeving ook zo veel mogelijk christelijke asielzoekers opvangt.” Alleen dit citaat is wereldkundig gemaakt; de rest van het interview werd niet uitgezonden.

Hierdoor is de suggestie gewekt dat de SGP bijvoorbeeld geen in nood verkerende moslimvluchtelingen zou willen helpen. Het tegendeel is waar. Dit is door Remmelzwaal duidelijk in hetzelfde interview kenbaar gemaakt. Hij gaf aan dat wat betreft de SGP in de eerste plaats de nood van de naaste centraal staat; en dat ongeacht geloof, ras of achtergrond. Ook zei hij dat er hulp moet worden geboden als dat nodig is en wees daarbij op de naastenliefde, wat een christenplicht is.

Remmelzwaal nuanceerde daarbij wel dat dit niet betekent dat je dus geen rekening moet houden met culturele achtergronden en gevoelens van de omgeving waar de vluchtelingen worden ondergebracht. Hij wees erop dat je altijd moet proberen om spanningen te voorkomen. Je moet ervoor te zorgen dat de integratie in de nieuwe omgeving sneller en beter verloopt. In dat licht deed hij zijn uitspraak. Remmelzwaal verwijst daarmee naar de landelijke discussie die momenteel gaande is over het zo veel mogelijk opvangen van vluchtelingen in de regio’s van herkomst en ook over de vraag hoe integratie het beste kan plaatsvinden. En ja, dan is de SGP van mening dat je christelijke asielzoekers het beste in een christelijke omgeving kunt opvangen. Dat bevordert de integratie en levert minimale spanningen op. Dat dit praktisch gezien niet eenvoudig is – mede gezien het verhoudingsgewijs hoge percentage moslims – begrijpt de SGP. Daarom is in geval van nood iedereen welkom.