Ruim baan voor vrijwilligers

De SGP koestert de vele mantelzorgers en vrijwilligers die Katwijk rijk is. Zonder hun tomeloze inzet zou de professionele zorg in Katwijk krakend en piepend vastlopen. Zij verdienen daarom veel waardering en steun. Zij zijn de smeerolie waar de samenleving op draait! Sleutels tot succes zijn: versterken, verbinden en verlichten!

Laatste actualiteiten

Overige artikelen