Oog voor kwetsbaren

Oog voor de kwetsbaren in de samenleving is een van de speerpunten van de SGP. Een kortingskaart voor mensen op het sociaal minimum is daar een concrete uitwerking van. De SGP wil de wettelijke mogelijkheden voor het bestrijden van armoede maximaal benutten. Financieel maatwerk is nodig.

Verder vind de SGP het belangrijk dat (opvoedkundige) problemen van kinderen vroeg gesignaleerd worden via onder andere het zorgadviesteam en dat er hulp geboden wordt via bijvoorbeeld het schoolmaatschappelijk werk en zonodig een gezinscoach. De jeugd heeft de toekomst, maar laten wij dan nu er wel hard aan werken dat ze niet met een achterstand aan die toekomst beginnen!

Laatste actualiteiten

Overige artikelen