HomeNieuwsWat is onze gedachtengang voor de bibliotheek in de Noordzeepassage?

Wat is onze gedachtengang voor de bibliotheek in de Noordzeepassage?

Publicatiedatum: 5 okt. 2018

De bibliotheek en muziekschool zijn belangrijke organisaties in de gemeente Katwijk. Verwerving van informatie en kennismaking met muziek en cultuur worden door deze instituten op een hoog niveau mogelijk gemaakt. 

De ambities van de bibliotheek reiken echter verder naar het bieden van educatie, bevordering van het lezen, organisatie van ontmoeting en debat en de kennismaking met kunst en cultuur. De uitvoering van deze activiteiten zijn slechts beperkt uit te voeren in het huidige bibliotheekgebouw aan de Schelpendam. De SGP vindt het belangrijk dat er in deze tijd van individualisme en het onder druk staan van familie en sociale verbanden er een nieuwe plaats komt om elkaar te ontmoeten en leren kennen. Op 4 oktober heeft raadslid Jan de Vreugd namens de SGP-fractie steun uitgesproken om de bibliotheek samen met de muziekschool, K&O en het Welzijnskwartier onder te brengen in de Noordzeepassage in het winkelgebied van Katwijk aan Zee. Huisvesting op deze locatie maakt wederzijdse versterking van de Kennis en  Culturele instellingen samen met het winkelcentrumgebied mogelijk. Daarnaast is het gebouw uitstekend te bereiken per auto, fiets en het openbaar vervoer. 

De plannen t.b.v. herhuisvesting van de bibliotheek hebben inmiddels al meer dan 4 jaar geduurd. Tijdens deze periode heeft de SGP fractie er voortdurend op gewezen dat de benodigde financiële investering niet mag uitkomen boven de gereserveerde middelen van 11Miljoen Euro. De huidige kostenramingen laten zien dat dit mogelijk is, oa door de geschatte opbrengst van 6 ton van de muziekschool toe te voegen aan het projectbudget.  

Jan de Vreugd heeft namens de SGP fractie aandachtspunten meegegeven aan het college t.a.v. de locatie: Bij omwonenden leven terechte zorgen dat  verbouwing van de Noordzeepassage zou kunnen leiden tot overlast. Het is belangrijk deze potentiele overlast tot een minimum te beperken. Daarnaast vrezen omwonenden geluidsoverlast te ondervinden van de muziekschool. Meerdere onafhankelijke onderzoeken wijzen echter uit dat het risico hierop zeer minimaal is. Toch is meegegeven dit risico tijdens en na de verbouw in kaart volledig weg te nemen. Ten slotte is verzocht om een goede oplossing voor het fietsparkeren. Dit is een aandachtspunt wat project overstijgend is en integraal in het winkelgebied moet worden aangepakt.