HomeNieuwsWaarom nu opeens wel toestemming geven voor sloop van de barakken?

Waarom nu opeens wel toestemming geven voor sloop van de barakken?

Publicatiedatum: 28 jan. 2020

De SGP is verbaasd en teleurgesteld dat de gemeente Katwijk toestemming wil geven om 14 barakken te slopen. Woordvoerder Gerard van Delft heeft laten weten dat hij de motivatie van het college niet sterk vindt.

Nog maar twee jaar geleden bleek waterwinning en behoud van het monumentale ensemble goed mogelijk. Toen hooguit sloop van 4 barakken waarbij het ensemble nog redelijk in stand bleef en dan nu de omgekeerde situatie ? Met dit gegeven wordt de ensemble waarde om zeep geholpen.”De SGP’er liet verder weten behoud van erfgoed van groot belang te vinden. “Daarom weegt voor de fractie het negatieve advies van de erfgoed commissie ook zwaar. Met de commissie vraagt de SGP zich af of de afweging van belangen niet is scheef getrokken”,aldus Gerard van Delft.

De SGP heeft het college opgeroepen om nogmaals te zoeken naar alternatieve oplossingen. Door insprekers en een deel van de gemeenteraad werden andere oplossingen aangedragen. De SGP is van mening dat er verschillende kansrijke initiatiaven zijn, die het waard zijn om verder uit te werken. De SGP heeft daarom gepleit voor meer tijd om dit uit te zoeken om zo behoud van erfgoed mogelijk te maken. Het minsterie van OCW heeft immers ook uitgesproken dat zij voor behoud van erfgoed uit de WO II is.