HomeNieuwsVergunning tijdelijke weg aan noordkant N206 helaas onvermijdelijk

Vergunning tijdelijke weg aan noordkant N206 helaas onvermijdelijk

Publicatiedatum: 30 apr. 2020

De vergunning voor een tijdelijke weg  aan de noordkant  van de N206 heeft voor grote ophef in Valkenburg gezorgd. Het college had aangegeven vergunning te willen verlenen aan de provincie omdat er geen juridische grond is om de vergunning niet te verlenen.

Donderdag 23 april 2020 werd de voorgenomen vergunningverlening besproken.  Er is geen draagvlak bij de Valkenburgers voor de vergunning. Er is sprake van terechte zorgen bij de inwoners van Valkenburg omdat de weg dicht bij de woningen en de school komt. Vanuit de school werd ingegaan op de overlast, veiligheid en gezondheid. Katwijk Smart Village (KSV) is terecht teleurgesteld over het gebrek aan inhoudelijke diepgang in de afwijzende reactie van de provincie op het rapport van KSV.  Terecht wees de heer Ooms van KSV in zijn bijdrage op de aanbesteding en de verkeersveiligheid.

Vorig jaar is een raadsbrede motie aangenomen waarin gevraagd is om alternatieve mogelijkheden aan de zuidkant van de Tjalmaweg te onderzoeken. Ondanks het onderzoek en de goede inbreng van de Valkenburgers en KSV houdt de provincie helaas vast aan de tijdelijke weg aan de noordkant. De SGP zou de tijdelijke weg graag aan de zuidkant zien voor het welzijn van de Valkenburgers .

Het college heeft aangegeven dat er geen juridische grond is om de vergunning niet te verlenen. De SGP steunt het college hierin. Daarom was er geen steun voor de motie van Kies Katwijk, waarin werd verzocht om de vergunning te weigeren. De SGP betreurt de gang van zaken met betrekking tot de tijdelijke weg en het proces van de provincie, maar dit kan helaas geen rol spelen bij de vergunningverlening.