HomeNieuwsVerbetering van gemeentelijk toezicht op DSV hard nodig

Verbetering van gemeentelijk toezicht op DSV hard nodig

Publicatiedatum: 20 jul. 2020

SGP onaangenaam verrast door financiële problemen bij DSV

In 2013 heeft de gemeente aan zorgorganisatie DSV een garantstelling afgegeven ten behoeve van verbouwings- en nieuwbouwinvesteringen. De in 2013 genomen beslissing om voor DSV garant te staan is niet lichtvaardig genomen. De SGP heeft destijds kritisch beoordeeld of de risico’s voor de gemeente Katwijk aanvaardbaar zijn. Onder andere extern onderzoek door Deloitte gaf destijds de doorslag om in te kunnen stemmen met een garantstelling.

In 2019 is de gemeente verrast door de mededeling dat DSV niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen waardoor de gemeente vanwege de garantstelling aangesproken zal worden voor schulden van DSV. Inmiddels is door de gemeente voor meer dan 2 Miljoen Euro aan rente en aflossing betaald aan financiers van DSV. De SGP wil dat dit geld via een betalingsregeling wordt terugbetaald aan de gemeente.

Voor de SGP is het belangrijk om inzichtelijk te hebben waarom de gemeente Katwijk die garant staat voor een bedrag van maar liefst 55 Miljoen Euro niet tijdig zag aankomen dat DSV haar verplichtingen niet na kan komen.

Inmiddels toont door een extern bureau (PWC) uitgevoerd onderzoek aan dat de gemeente in gebreke is gebleken bij het monitoren en toezicht houden op financiële cijfers bij DSV. Tevens blijkt dat de interne verantwoordelijkheid binnen de gemeentelijk organisatie niet goed was belegd. Het rapport beschrijft deze zaken zeer uitvoerig.

In de raadsvergadering van 16 juli heeft Jan de Vreugd namens de SGP afkeuring uitgesproken over de bestuurlijke gang van zaken. Een verdiepend raadsonderzoek naar de gang van zaken acht de SGP niet nodig omdat het externe bureau reeds uitvoerig onderzoek heeft verricht. De onderzoeksperiode bestrijkt de periode 2012 tot 2019 waarin alle gerelateerde besluiten zijn doorgelicht. Tevens zijn door PWC interviews afgenomen met betrokken (oud)-wethouders, ambtenaren en een vertegenwoordiger van DSV.

De SGP heeft in de commissievergadering aangedrongen op een verbetering van het gemeentelijk monitoring en toezichtsysteem tav DSV. Daarnaast vindt de SGP het ook zeer belangrijk dat DSV mensen in dienst neemt die beschikking over de juiste kwaliteiten om de financiën van DSV goed te beheren.

De SGP is van mening dat het college vanaf het moment van kennisname van de problemen bij DSV alert en daadkrachtig heeft gereageerd